Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Trening multidyscyplinarny

Z urządzenia Suunto Ambit3 Vertical można korzystać podczas treningu multidyscyplinarnego, z łatwością przełączając między różnymi trybami sportowymi (patrz Tryby sportowe) w trakcie treningu oraz wyświetlając dane związane z daną dyscypliną sportową podczas treningu i w podsumowaniu dziennika.

Można zmieniać dyscypliny sportowe ręcznie podczas treningu lub utworzyć tryb multidyscyplinarny, podczas którego dyscypliny będą się zmieniać w określonej kolejności, jak w przypadku triathlonu.

Ręczna zmiana trybów sportowych

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical umożliwia przejście na inny tryb sportowy w trakcie treningu bez konieczności zatrzymywania rejestracji. Dziennik obejmuje wszystkie tryby sportowe użyte podczas treningu.

Aby zmienić tryby sportowe ręcznie podczas treningu:

  1. Podczas rejestrowania danych z treningu, naciśnij przycisk Back Lap, aby uzyskać dostęp do trybów sportowych.
  2. Przyciskiem Start Stop lub Light Lock przewiń listę opcji trybu sportowego.
  3. Wybierz odpowiedni tryb sportowy przyciskiem Next. Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical będzie kontynuować rejestrowanie dziennika i danych dla wybranego trybu sportowego.

switching sport during exercise Ambit3

UWAGA:

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical zapisuje okrążenie przy każdej zmianie trybu sportowego.

UWAGA:

Przy zmianie trybu sportowego rejestrowanie dziennika nie jest wstrzymywane. Rejestrowanie można wstrzymać ręcznie przez naciśnięcie przycisku Start Stop.

Korzystanie z trybu multidyscyplinarnego

Można samodzielnie utworzyć własny tryb multidyscyplinarny lub skorzystać z już istniejącego domyślnego trybu sportowego, na przykład Triathlon (Triathlon). Tryb multidyscyplinarny może zawierać kilka różnych trybów sportowych w określonej kolejności. Każda dyscyplina sportowa może mieć również własny licznik interwałowy.

Aby użyć trybu sportów multidyscyplinarnych:

  1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć rejestrowanie danych.
  2. Przytrzymaj przycisk Back Lap, aby przejść do następnego sportu podczas treningu.

Spis treści