Skróty

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.1

Skróty

Domyślnie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku View w trybie Time(Czas) można przełączać wyświetlacz z jasnego widoku na ciemny i odwrotnie. Ten skrót można zmienić na inną pozycję menu.

Aby określić skrót:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do opcji menu, lub naciśnij przycisk Start Stop, aby przejść do menu startowego.
  2. Przeglądaj do pozycji menu, w której chcesz utworzyć skrót.
  3. Przytrzymaj przycisk View, aby utworzyć skrót.
UWAGA:

Skrótów nie można utworzyć do wszystkich możliwych pozycji menu, taki jak np. indywidualne dzienniki.

W innych trybach przytrzymanie naciśniętego przycisku View umożliwia dostęp do wstępnie określonych skrótów. Na przykład, gdy kompas jest aktywny, możesz przejść do ustawień kompasu po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku View.