Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Podświetlenie

Naciśnięcie przycisku Light Lock włącza podświetlenie.

backlight

Domyślnie podświetlenie włącza się na kilka sekund i wyłącza automatycznie. Tu mamy do czynienia z trybem Normal (Normalny).

Dostępne są cztery tryby podświetlenia:

Mode (Tryb):

  • Normal (Normalny): Podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu przycisku Light Lock oraz po włączeniu dźwięku alarmu.
  • Off (Wył.): Podświetlenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku ani po włączeniu dźwięku alarmu.
  • Night (Tryb nocny): Podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku oraz po włączeniu dźwięku alarmu.
  • Toggle (Przełącz): Podświetlenie włącza się po naciśnięciu przycisku Light Lock i pozostaje włączone do czasu ponownego naciśnięcia przycisku Light Lock.

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical ma dwa ustawienia podświetlenia: jedno ustawienie „ogólne” i jedno dla trybów sportowych.

Ogólne ustawienie podświetlenia można zmienić w ustawieniach zegarka w General (Ogólne) » Tones/display (Dźwięki/wyświetlacz) » Backlight (Podświetlenie). Patrz Zmiana ustawień. Ogólne ustawienie można również zmienić w serwisie Movescount.

Tryby sportowe mogą korzystać z takiego samego trybu podświetlenia, co ustawienie ogólne (domyślne). Można również zdefiniować inny tryb dla każdego trybu sportowego za pomocą zaawansowanych ustawień w serwisie Movescount.

Oprócz trybu można zmienić jasność podświetlenia (procentowo) w ustawieniach zegarka w General (Ogólne) » Tones/display (Dźwięki/wyświetlacz) » Backlight (Podświetlenie) lub w serwisie Movescount.

PORADA:

Kiedy zablokowane są przyciski Back Lap i Start Stop, w dalszym ciągu można włączyć podświetlenie, naciskając przycisk Light Lock.

Spis treści