Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Stoper

Stoper to ekran, który można włączyć lub wyłączyć z menu startowego.

Aby włączyć stoper:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji DISPLAYS (EKRANY) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Stopwatch (STOPER) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.

Możesz teraz rozpocząć korzystać ze stopera lub nacisnąć przycisk Next, aby powrócić do ekranu trybu Time. Aby powrócić do stopera, naciśnij przycisk Next, aby przewijać ekrany do momentu pojawienia się stopera.

Aby korzystać ze stopera:

 1. Na aktywnym ekranie stopera naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć pomiar czasu.
 2. Naciśnij przycisk Back Lap, aby zarejestrować okrążenie lub przycisk Start Stop, aby zatrzymać stoper. Aby wyświetlić czasy okrążeń, naciśnij przycisk Back Lap przy zatrzymanym stoperze.
 3. Naciśnij przycisk Start Stop, aby kontynuować.
 4. Aby wyzerować stoper, przytrzymaj przycisk Start Stop przy zatrzymanym stoperze.

using stopwatch Ambit3

Gdy stoper jest uruchomiony, można:

 • nacisnąć przycisk View, aby przełączyć się między czasem i czasem okrążenia w dolnym wierszu wyświetlacza.
 • przejść na tryb time(czas) przy użyciu przycisku Next.
 • przejść do opcji menu przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Next.

Jeśli nie chcesz, aby był wyświetlany ekran stopera, wyłącz stoper.

Aby włączyć stoper:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji DISPLAYS (EKRANY) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji End stopwatch (ZAKOŃCZ STOPER) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.

Spis treści