Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit3 Vertical Podręcznik użytkownika - 1.2

Ekrany

Urządzenie Suunto Ambit3 Vertical jest wyposażone w wiele różnych funkcji, na przykład kompas (patrz Kompas) i stoper (patrz Stoper), które można wyświetlić w postaci ekranów, naciskając przycisk Next. Niektóre z nich są stałe, a niektóre można wyświetlać lub ukrywać wedle życzenia.

Aby wyświetlić/ukryć ekrany:

 1. Naciśnij przycisk Start Stop, aby wyświetlić menu startowe.
 2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Displays (Ekrany) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 3. W liście ekranów można włączać bądź wyłączać jakąkolwiek funkcję, przewijając do niej za pomocą przycisku Start Stop lub Light Lock, a następnie naciskając przycisk Next. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby w razie potrzeby opuścić menu ekranów.

Własne tryby sportowe (patrz Tryby sportowe) również wyposażone są w wiele ekranów, które można dostosować tak, aby wyświetlały podczas treningu różne informacje.

Regulacja kontrastu wyświetlacza

Zwiększ lub zmniejsz kontrast wyświetlacza urządzenia Suunto Ambit3 Vertical w ustawieniach zegarka.

Aby zmienić kontrast wyświetlacza:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wyświetlić ustawienia General (Ogólne).
 3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Tones/display (Tony/Wyświetlacz).
 4. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Display contrast (Kontrast wyświetlacza) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 5. Przycisk Start Stop służy do zwiększania, a przycisk Light Lock do zmniejszania kontrastu.
 6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby opuścić menu.

Odwracanie kolorów wyświetlacza

Przełączać pomiędzy ciemnym i jasnym wyświetlaczem można za pomocą ustawień w zegarku lub w serwisie Movescount, bądź posługując się domyślnym skrótem przycisku View (patrz Przyciski i menu). Definiować kolor wyświetlacza dla trybu sportowego można również w serwisie Movescount.

Aby odwrócić kolory wyświetlacza w ustawieniach zegarka:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Naciśnij przycisk Next, aby wyświetlić ustawienia General (Ogólne).
 3. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Tones/display (Tony/Wyświetlacz).
 4. Przewiń do pozycji Invert display (Odwróć kolory wyświetlacza) za pomocą przycisku Start Stop i zatwierdź przyciskiem Next.

Spis treści