Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Funkcje

Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia

Urządzenie Suunto D5 jest wyposażone w system alarmów, ostrzeżeń i powiadomień oznaczonych kolorami. Są one wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu i towarzyszy im alarm dźwiękowy (jeśli włączona jest opcja dźwięków). Alarmy są zawsze wyświetlane na czerwono. Ostrzeżenia mogą być w kolorze czerwonym lub żółtym. Powiadomienia są zawsze żółte.

Suunto D5 posiada alarm wibracyjny. Wibracje mogą być włączane lub wyłączane dla alarmów nurkowych, powiadomień i ostrzeżeń.

Alarmy dotyczą istotnych zdarzeń, które zawsze wymagają natychmiastowego podjęcia działań. Gdy sytuacja alarmowa wróci do stanu normalnego, alarm dezaktywuje się automatycznie.

AlarmObjaśnienie
p10-asc-warningPrędkość wynurzania przekracza bezpieczną prędkość wynoszącą 10 m (33 ft) na minutę przez pięć sekund lub dłużej.
p10-ceiling-brokenGórny pułap przystanku dekompresyjnego przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 ft) podczas nurkowania dekompresyjnego. Natychmiast zejdź z powrotem na głębokość poniżej górnego pułapu przystanku dekompresyjnego i kontynuuj wynurzanie w normalny sposób.
p10-high-pO2Ciśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Natychmiast się wynurz lub zmień na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu.

Ostrzeżenia dotyczą zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo nurka, jeśli nie podejmie on żadnego działania. Przyjęcie ostrzeżenia potwierdza się, naciskając dowolny przycisk.

OstrzeżenieObjaśnienie
CNS 100%Poziom toksyczności tlenu dla ośrodkowego układu nerwowego (CNS) przy 100% limicie
OTU 300Osiągnięto zalecany dzienny limit dla jednostkowej tolerancji tlenowej / jednostki toksyczności tlenowej (OTU)
GłębokośćGłębokość przekracza ustawione wartości graniczne alarmu głębokości.
Czas nurCzas nurkowania przekracza ustawione wartości graniczne alarmu czasu nurkowania.
Czas gazuCzas do zużycia gazu jest poniżej limitu alarmu czasu do zużycia gazu lub wartość ciśnienia w butli wynosi 35 barów (~510 psi) – czas do zużycia gazu wynosi wtedy zero.
Niewykonany przystanek bezpieczeństwaGórny pułap dowolnego przystanku bezpieczeństwa przekroczono o ponad 0,6 m (2 ft)
Ciśnienie w butli50bar alarm d5

Ciśnienie w butli jest poniżej wartości granicznych alarmu ciśnienia w butli.

Urządzenie posiada zintegrowany alarm 50 barów, którego nie można zmodyfikować. Oprócz tego dostępny jest konfigurowalny alarm ciśnienia w butli, który można ustawić na dowolną wartość. Komputer nurkowy wyświetla ten alarm po osiągnięciu zaprogramowanej wartości oraz alarm przy wartości ciśnienia 50 barów (725 psi). Komputer zaczyna wyświetlać wartość ciśnienia w butli, która zmienia kolor na żółty po osiągnięciu ustawionej wartości oraz na czerwony – po przekroczeniu 50 barów (725 psi).

Powiadomienia dotyczą zdarzeń, które wymagają działań zapobiegawczych. Potwierdź powiadomienie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

PowiadomienieObjaśnienie
CNS 80%Poziom toksyczności tlenu dla ośrodkowego układu nerwowego (CNS) przy 80% limicie
OTU 250Osiągnięto około 80% zalecanego dziennego limitu dla jednostkowej tolerancji tlenowej / jednostki toksyczności tlenowej (OTU)
Zmiana gazuPrzy wynurzaniu się podczas nurkowania z użyciem kilku gazów można bezpiecznie przełączyć się na kolejny dostępny gaz w celu zapewnienia optymalnego profilu dekompresji.
Niski poziom naładowania bateriiPozostało około trzy godziny czasu nurkowania.
DoładujPozostało około dwie godziny czasu pracy akumulatora; wymagane doładowanie przed kolejnym nurkowaniem.
Niski poziom baterii czujnika Tank PODNiski poziom naładowania baterii czujnika Tank POD; wymagana wymiana baterii

Spis treści