Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto D5 Podręcznik użytkownika

Funkcje

Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia

Suunto D5 posiada system alarmów, ostrzeżeń i powiadomień oznaczonych kolorami. Są one wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu i towarzyszy im alarm dźwiękowy (jeśli włączona jest opcja dźwięków). Alarmy są zawsze wyświetlane na czerwono. Ostrzeżenia mogą być w kolorze czerwonym lub żółtym. Powiadomienia są zawsze żółte.

Suunto D5 posiada alarm wibracyjny. Wibracje mogą być włączane lub wyłączane dla alarmów nurkowych, powiadomień i ostrzeżeń.

Alarmy dotyczą istotnych zdarzeń, które zawsze wymagają natychmiastowego podjęcia działań. Gdy sytuacja alarmowa wróci do stanu normalnego, alarm dezaktywuje się automatycznie.

AlarmWyjaśnienie
p10-asc-warningPrędkość wynurzania przekracza bezpieczną prędkość wynoszącą 10 m (33 stopy) na minutę przez pięć sekund lub dłużej.
p10-ceiling-brokenGórny pułap przystanku dekompresyjnego przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 stopy) podczas nurkowania dekompresyjnego. Natychmiast zejść z powrotem na głębokość poniżej górnego pułapu przystanku dekompresyjnego i kontynuować wynurzanie w normalny sposób.
p10-high-pO2Ciśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Natychmiast się wynurzyć lub zmienić na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu.

Ostrzeżenia dotyczą zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo nurka, jeśli nie podejmie on żadnego działania. Przyjęcie ostrzeżenia do wiadomości następuje poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

OstrzeżenieWyjaśnienie
CNS 100%Poziom toksyczności tlenowej dla ośrodkowego układu nerwowego na granicy 100%
OTU 300Osiągnięto zalecany dzienny limit tolerancji tlenowej
GłębokośćGłębokość przekracza ustawione wartości graniczne alarmu głębokości
Czas nurCzas nurkowania przekracza ustawione wartości graniczne alarmu czasu nurkowania
Czas gazuCzas do zużycia gazu jest poniżej limitu alarmu czasu zużycia gazu lub wartość ciśnienia w butli wynosi 35 barów (~510 psi), w przypadku czego czas zużycia gazu wynosi zero.
Niewykonany przystanek bezpieczeństwaObowiązkowy górny pułap przystanku bezpieczeństwa przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 stopy)
Ciśnienie w butli

Ciśnienie w butli jest poniżej ustawionych wartości granicznych alarmu ciśnienia w butli

Urządzenie posiada zintegrowany alarm 50 barów, którego nie można zmodyfikować. Oprócz tego dostępny jest również konfigurowalny alarm ciśnienia w butli, który można ustawić na dowolną wartość, a komputer nurkowy wyświetla również ten alarm po osiągnięciu zaprogramowanej wartości oraz wartości ciśnienia 50 barów. Komputer zaczyna wyświetlać wartość ciśnienia w butli, która zmienia kolor na żółty po osiągnięciu ustawionej wartości i na czerwony po ociągnięciu 50 barów.

Powiadomienia dotyczą zdarzeń, które wymagają działań zapobiegawczych. Potwierdź powiadomienie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

PowiadomienieWyjaśnienie
CNS 80%Poziom toksyczności tlenowej dla ośrodkowego układu nerwowego na granicy 80%
OTU 250Osiągnięto około 80% zalecanego dziennego limitu tolerancji tlenowej
Zmiana gazuPrzy wynurzaniu się podczas nurkowania z użyciem kilku gazów można bezpiecznie przełączyć się na kolejny dostępny gaz w celu zapewnienia optymalnego profilu dekompresji
Niski poziom naładowania bateriiPozostało około trzy godziny czasu nurkowania
DoładujPozostało około dwie godziny czasu pracy akumulatora; wymagane doładowanie przed kolejnym nurkowaniem
Niski poziom akumulatora czujnika Tank PODNiski poziom naładowania akumulatora czujnika Tank POD; wymagana wymiana akumulatora

Spis treści