Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 7 Användarhandbok

Kroppsresurser

Klockan kan mäta påfrestning och återhämtning under dagen för att se till så att du har tillräckligt mycket energi samt för att bibehålla en sund balans mellan aktivitet, ansträngning och återhämtning.

Kortet Resurser ger dig ett snabbt sätt att kolla dina aktuella resurser, och 24-timmarsdiagrammet visar hur sömn, dagliga aktiviteter och påfrestningar påverkar dina kroppsresurser. Diagrammet uppdateras var 30:e minut, men dina aktuella resursnivåer uppdateras oftare. De gröna staplarna visar perioder då du har återhämtat dig.

Om du registrerar sömn med Suunto 7 kan du också följa hur mycket dina kroppsresurser ökade under natten samt se dina totala kroppsresurser när du vaknar.

Information om kroppsresurser finns också i Suunto Wear-appen via Dagbok > Daglig aktivitet.

Innehållsförteckning