Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 7 Användarhandbok

Ordlista

EPOC
Efterförbränning (EPOC, Excess Post-exercise Oxygen Consumption)

Om du vill veta mer om intensitet ska du fokusera på efterförbränning (EPOC). Ju högre EPOC-tal du har, desto högre är din träningsintensitet, och desto mer energi förbrukar du för att återhämta dig från ett (troligtvis episkt) träningspass.

Beidou
Beidou är ett kinesiskt satellitnavigeringssystem.

FusedAlti™
FusedAlti™ ger en höjdavläsning som baseras på en kombination av GPS- och barometerhöjd. På så sätt minimeras effekten av tillfälliga fel och missvisningsfel i den slutliga höjdangivelsen.

FusedTrack™
FusedTrack™ kombinerar rörelsedata med GPS-data för att ge mer precis spårning.

Glonass
Global Navigation Satellite System (GLONASS) är ett alternativ till GPS-systemet för satellitnavigering.

GPS
Global Positioning System (GPS) tillhandahåller plats- och tidsinformation i alla väderförhållanden via satelliter som kretsar kring jorden.

Populära startpunkter
Populära startpunkter genereras från träningspass som genomförts av Suunto-användare och visas som små punkter på värmekartorna i Suunto Wear-appen och Suunto-appen.

PTE
Peak Training Effect (PTE, maximal träningseffekt)

Kolla in maximal träningseffekt (PTE, Peak Training Effect) om du vill veta hur stor inverkan ditt träningspass hade på din allmänna aeroba kondition. Att titta på PTE-skalan är det lättaste sättet att förstå varför denna mätmetod är praktisk: 1–2: Förbättrar din uthållighet och bygger upp en god grund för vidare utveckling. 3–4: Att göra detta en till två gånger i veckan förbättrar din aerobiska kondition. 5: Du anstränger dig väldigt mycket och bör inte göra detta alltför ofta.

Återhämtningstid
Återhämtningstid är precis vad det namnet antyder: se antaa sinulle arvion siitä, kuinka pitkään sinulla kestää palautua harjoituksestasi tilastotietojen, kuten kesto ja intensiteetti, perusteella. Återhämtning är avgörande både för din träning och ditt allmänna välbefinnande. Att vila vid behov är lika viktigt som dina aktiviteter, och det förbereder dig inför kommande äventyr.

Suunto Wear-appen
En app som är inbyggd i Suunto 7 i syfte att registrera dina sporter och äventyr med exakta data i realtid, samt tillhandahålla kostnadsfria offlinekartor och värmeskalor.

Suunto-appen
En mobilapp som synkroniserar och sparar dina träningspass från klockan till din sportdagbok mobilen.

SWOLF
SWOLF är ett lite krångligt sätt att säga ”hur effektivt du simmar”. Det mäter hur många simtag du behöver för att tillryggalägga en viss distans när du simmar. En lägre SWOLF-siffra innebär alltså en effektivare simteknik.

Partnerappen Wear OS by Google
En mobilapp som ansluter till Suunto 7 med din mobil så att du kan använda smarta funktioner som aviseringar, Google Pay och mycket mer.

Innehållsförteckning