Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 7 Användarhandbok

Bortskaffande

Avyttra enheten enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall. Släng den inte bland vanligt hushållsavfall.

Du kan lämna in enheten hos din lokala Suunto-återförsäljare.

weee symbol black new

Innehållsförteckning