Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 7 Användarhandbok

Olika sporter och mått

Suunto Wear-appen gör noggranna och användbara mätningar via en inbyggd GPS-funktion, en barometer och en pulsmätare på handleden. Sättet som din träning registreras på – det som visas på skärmen under träningspasset och de data som visas efteråt – beror på sportläget som du väljer.

Sportlägen
Puls under träning
Följ ditt träningspass med varv
GPS: hastighet, distans och plats
Höjd, uppstigning och nedstigning
Barometer

Sportlägen

suunto-wear-app-sport-mode-list-example

Suunto Wear-appen har över 70 sportlägen (olika sporter) och är redo för alla dina sporter: löpning, cykling, simning, vandring – du väljer. Varje sportläge har två till fyra träningsvyer som visar den mest relevanta statistiken under ditt träningspass, samt en karta när du tränar utomhus.

suunto-wear-app-running-example

Om du till exempel löptränar kan du följa förloppet varje kilometer med automatiska varvuppdateringar, se ditt tempo och visa din rutt på kartan. Om du väljer bassängsimning spåras både intervallerna och det allmänna förloppet automatiskt. Enkelt!

suunto-wear-app-swimming-example

Anpassa sportlägen

Suunto-app-sport-mode-custom

Med en stor uppsättning fördefinierade sportlägen visar din Suunto 7 alltid den mest relevanta informationen under träning. Utöver de fördefinierade sportlägena kan du också skapa anpassade sportlägen med Suunto-appen.

Läs mer om hur du skapar anpassade sportlägen (Android).

Läs mer om hur du skapar anpassade sportlägen (iOS).

Puls under träning

Med pulsspårning under träningspasset får du veta precis hur hårt (eller lätt) ditt hjärta jobbar. Genom pulsmätning kan du undvika att göra ett av de vanligaste misstagen – att träna för hårt och för ofta, vilket ökar risken för skador och överträning.

Sportlägena i Suunto Wear-appen är utformade för att visa pulsinformation på ett meningsfullt sätt för varje aktivitet. Beroende på sportläget du väljer kan du till exempel följa din aktuella puls, din genomsnittliga puls, din puls under vissa varv eller se vilken pulszon du befinner dig i.

suunto-wear-app-heart-rate-graph

Efter träningspasset kan du se detaljerad information om dina ansträngningar och din träningsintensitet, till exempel din genomsnittliga puls, din maximala träningseffekt (PTE) och uppskattad återhämtningstid. Om du inte känner till alla termerna kan du läsa mer i Ordlista.

suunto-wear-app-summary-example

Bära klockan så att pulsmätningen förbättras

Pulszoner

suunto-wear-app-summary-zones

Suunto Wear-appen har fem olika pulszoner numrerade från 1 (lägsta) till 5 (högsta). De definieras som procentintervaller baserade på din maxpuls (max HR).

Att förstå pulszonerna när du tränar hjälper dig att styra din konditionsutveckling. Varje zon anstränger kroppen på ett specifikt sätt, vilket påverkar din kondition och styrka på olika sätt.

ZON 1: LÄTT

suunto-wear-app-heart-rate-gauge-1

Att träna i zon 1 är relativt lätt för kroppen. När det gäller konditionsträning är den typen av intensitet endast meningsfull vid rehabiliterande träning, eller för att stärka din grundkondition när du precis börjat motionera eller efter ett längre motionsuppehåll. Vardagsträning som promenader, att gå i trappor, cykla till jobbet o.s.v. utförs vanligtvis inom den här intensitetszonen.

ZON 2: MEDEL

suunto-wear-app-heart-rate-gauge-2

När du tränar i zon 2 förbättrar du din grundkondition på ett effektivt sätt. Det känns enkelt att träna med den här intensiteten, men träningspass med lång varaktighet kan ha en väldigt bra träningseffekt. Majoriteten av all konditionsträning ska utföras i den här zonen. Genom att förbättra din grundkondition skapar du en grund för andra typer av träning och förbereder din kropp på träningspass med högre intensitet. Långa träningspass inom den här zonen gör att du förbrukar mycket energi, särskilt från din kropps fettreserver.

ZON 3: HÅRD

suunto-wear-app-heart-rate-gauge-3

Träning i zon 3 kräver ganska mycket energi och känns ordentligt i kroppen. Träning av den här typen förbättrar din förmåga att röra dig snabbt och effektivt. I den här zonen skapas mjölksyra i kroppen, men i mängder som kroppen kan ta hand om på ett normalt sätt. Du bör träna max ett par gånger i veckan med den här intensiteten, eftersom den utsätter din kropp för stor ansträngning.

ZON 4: MYCKET HÅRD

suunto-wear-app-heart-rate-gauge-4

Träning i zon 4 förbereder din kropp på tävlingar och höga hastigheter. Träningspass i den här zonen kan genomföras med en konstant hastighet eller som intervallträning (kombination av korta övningar och pauser). Högintensiv träning förbättrar din kondition snabbt och effektivt men kan leda till överträning, vilket i sin tur kan innebära att du måste ta en längre paus från ditt träningsprogram.

ZON 5: MAX

suunto-wear-app-heart-rate-gauge-5

När din puls når zon 5 under ett träningspass, så känns träningen extremt tuff. Mjölksyra produceras i kroppen mycket snabbare än den kan transporteras bort och du kommer att bli tvungen att stanna efter några minuter. Elitidrottare använder dessa extremt intensiva träningspass i sina träningsprogram på ett mycket kontrollerat sätt. Vanliga motionärer behöver inte använda dem alls.

Hur beräknas pulszoner?

Pulszoner definieras som procentintervaller baserade på din maxpuls. Din maxpuls beräknas med följande standardekvation: 220 - din ålder.

Standardzonerna som används i Suunto Wear-appen baseras på procentandelar av din maxpuls enligt följande:

Zon 5: 87–100 %
Zon 4: 82–86 %
Zon 3: 77–81 %
Zon 2: 72–76 %
Zon 1: < 71 %

Du kan justera din maxpuls i Profilinställningar.

Följ ditt träningspass med varv

Varv är ett utmärkt sätt att följa ditt träningspass och analysera dina ansträngningar i detalj efteråt. Med Suunto Wear-appen kan du skapa varvmarkeringar manuellt eller välja ett sportläge som skapar varv automatiskt.

Autovarv

Sportlägen som löpning, cykling och inomhusrodd har uppdateringar av automatiska varv för att du ska kunna följa din träning baserat på en viss distans eller en viss tid. När det gäller till exempel sportläget för löpning aviserar klockan dig varje kilometer och visar ditt genomsnittliga tempo och din genomsnittliga puls för den senaste kilometern på skärmen.

suunto-wear-app-autolap

Om du vill följa och jämföra dina ansträngningar i realtid mellan olika varv går du till vyn med varvtabellen. I de flesta sportlägen är det den andra träningsskärmen.

suunto-wear-app-lap-table

Markera ett varv manuellt under träningspasset

suunto-wear-app-lap-manual

Utöver automatiska varv kan du markera varv manuellt för att spåra olika delar av ditt träningspass. Under ett intervallpass kan du till exempel skapa varvmarkeringar både för dina intervaller och vilopauser i syfte att analysera träningspasset efteråt. Eller så kan du markera ett varv för att mäta tiden tills du når en viss punkt eller vändpunkt på din vanliga träningsrutt.

Markera ett varv genom att trycka på den undre högra knappen på en träningsvy. Den viktigaste statistiken visas under en kort stund för den delen av träningspasset.

suunto-wear-app-lap-manual-button

OBS:

Med vissa sportlägen, till exempel friidrott, kan du också jämföra dina manuellt markerade varv i realtid i vyn för varvtabellen.

Visa varvstatistik efter träningspasset

suunto-combined-lap-table-tall

Om du vill se din varvstatistik efter träningspasset rullar du ner i träningssammanfattningen och väljer Varv.
Synkronisera dina träningspass med Suuntos mobilapp för att analysera dina varv i mer detalj.

GPS: hastighet, distans och plats

suunto-wear-app-gps-track

Suunto 7 använder GPS (platsinformation) under träning för att rita upp din rutt på kartan, tillhandahålla accelerometerdata samt för att mäta hastighet och distans.

OBS:

Suunto 7 kan också använda Glonass och BeiDou för platsinformation.

Så här förbättrar du GPS-precisionen

För att ge bästa möjliga precision för träningsstatistik använder Suunto 7 som standard GPS-fixeringsintervall varje sekund för att uppdatera GPS-platsinformation. Det finns dock flera andra faktorer som påverkar signalstyrkan och GPS-precisionen.

Anvisningar om hur du ändrar GPS-precision finns i Ändra platsinformation.

Om du har problem med GPS-precisionen kan du testa följande:

1. Vänta på en GPS-signal innan du påbörjar ett träningspass

suunto-wear-app-confirm-gps

Innan du startar träningsregistreringen går du ut och väntar tills klockan hittar en GPS-signal. När klockan söker efter en GPS-signal är pilsymbolen i startvyn grå. När GPS-signalen hittas blir pilsymbolen vit.

När du simmar i öppet vatten eller tränar i svår terräng rekommenderar vi att du väntar några minuter efter att signalen hittas för att låta klockan hämta alla GPS-data. Detta i syfte att få bättre spårning.

2. Förflytta dig till en öppen yta

GPS-signalens styrka kan påverkas av din omgivning och terräng som till exempel:

  • träd
  • vatten
  • byggnader
  • broar
  • metallkonstruktioner
  • berg
  • klyftor och raviner
  • tjocka, fuktiga moln.

    Försök hitta en öppen yta utomhus när du startar träningspasset och vänta några minuter efter att GPS-signalen har hittats för att låta klockan hämta alla GPS-data. Detta i syfte att få mer precisare träningsstatistik.

3. Ha klockan ansluten till wifi

suunto-wear-app-confirm-wifi

Ansluta klockan till wifi för att optimera din GPS med senaste satellitomloppsinformationen. Klockan kan hitta en GPS-signal fortare när GPS-data är uppdaterade.

OBS:

Om du inte kan ansluta till wifi kan du få GPS-uppdateringar en gång i veckan via Bluetooth.

4. Använd den senaste programvaran för klockan

wear-os-my-apps

Vi förbättrar kontinuerligt våra produkters programvara och rättar till eventuella buggar. Se till att du har den senaste programvaran installerad på din klocka.

Lär dig att uppdatera klockan

Höjd, uppstigning och nedstigning

Suunto Wear-appen använder FusedAlti™ – en kombination av GPS och barometrisk höjd – för att läsa av höjden samt upp- och nedstigningsvärden under träningspasset.

suunto-wear-app-altitude-graph

Barometer

Suunto 7 har en inbyggd trycksensor som mäter absolut lufttryck. Suunto Wear-appen använder både GPS och lufttrycksdata (FusedAlti™) för att göra en mer precis höjdavläsning.

watch-barometer-sensor

VARNING:

Håll området runt trycksensorns hål på klockans vänstra sida fritt från smuts och sand. För aldrig in några föremål i hålen eftersom sensorn kan skadas.

Innehållsförteckning