Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 7 Användarhandbok

Pausa och återuppta träningspasset

  1. Se till så att att du befinner dig på en träningsvy.

suunto-wear-app-pause-button

  1. Tryck på den övre högra knappen för att pausa träningspasset.

suunto-wear-app-paused

  1. När träningspasset ät pausat kan du se dina data och byta skärm med mittenknappen, eller genom att svepa åt höger eller vänster.

suunto-wear-app-paused-carousel

  1. Återuppta träningspasset genom att trycka på den övre högra knappen.

suunto-wear-app-resume-button

Kontrollera din plats när träningspasset är pausat

  1. När träningspasset är pausat trycker du på mittenknappen tills du kommer till kartvyn.

suunto-wear-app-paused-carousel-to-map

  1. Från kartvyn kan du zooma in på kartan med den övre högra eller den undre högra knappen. Tryck på och dra kartan för att flytta omkring den.

suunto-wear-app-paused-carousel-in-map

  1. Fortsätt träningspasset genom att trycka på mittenknappen och återgå till en träningsvy. Tryck sedan på den övre högra knappen.

suunto-wear-app-paused-carousel-from-map

Innehållsförteckning