Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | NYA LÄGRE PRISER

Suunto 7 Användarhandbok

Copyright

© Suunto Oy 01/2020. Med ensamrätt. Suunto, Suuntos produktnamn, logotyper samt Suuntos övriga varumärken och namn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Suunto Oy. Dokumentet och dess innehåll tillhör Suunto Oy och är endast avsett att användas av företagets kunder för att få kunskap och information om Suuntos produkter och hur de fungerar. Innehållet får inte användas eller spridas i något annat syfte och/eller på annat sätt förmedlas, tillkännages eller reproduceras utan föregående skriftligt tillstånd från Suunto Oy. Vi har gjort vårt yttersta för att säkerställa att informationen i detta dokument är heltäckande och korrekt, men vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om dess riktighet. Innehållet i dokumentet kan när som helst komma att ändras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av denna dokumentation kan laddas ner från www.suunto.com.

©Mapbox, ©OpenStreetMap

Utskrifter använder kartdata från Mapbox och OpenStreetMap samt deras datakällor. Du hittar mer information på https://www.mapbox.com/about/maps/ och http://www.openstreetmap.org/copyright.

Innehållsförteckning