Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 7 Användarhandbok

Starta ett träningspass

Innan du börjar
Starta ett träningspass
Vänta på att starta
Undvika oavsiktliga knapptryckningar under träningspasset

Innan du börjar

Starta ett träningspass

 1. Tryck på den övre högra knappen för att öppna Suunto Wear-appen.

suunto-wear-start-top-button

 1. Tryck på aktiviteten under startknappen för att öppna en lista över sportlägen.

suunto-wear-app-start-sport-mode

 1. Bläddra i listan och välj ett sportläge som du vill använda. Läs mer om sportlägen.

suunto-wear-app-start-sport-mode-list

 1. Valfritt: Ändra inställningarna för Platsprecision och skärminställningarna för det valda sportläget. Maximera batteritiden under ett träningspass

power-saving S7

 1. När du är redo att köra igång trycker du på mittenknappen eller sveper till vänster för att starta träningspasset.

suunto-wear-app-start-exercise

För att få bästa möjliga puls- och GPS-data från start kan du vänta tills pilsymbolen (plats) och hjärtsymbolen (puls) ovanför startknappen blir vita innan du startar träningspasset.

suunto-wear-app-start-icons

Om pulsikonen förblir grå kan du testa att flytta upp klockan ca två fingerbredder från handleden. Om pilikonen förblir grå kan du testa att förflytta dig till en öppen yta och vänta på en bättre GPS-signal.

Vänta på att starta

Om du stannar på startvyn en stund, till exempel när du väntar på att klockan ska hitta GPS-platsen eller på att ett lopp ska starta, kan du se att klockan växlar till ett energisparläge. Du behöver inte oroa dig – du kan fortfarande starta träningsregistreringen direkt genom att trycka på mittenknappen.

suunto-wear-app-start-ambient

Undvika oavsiktliga knapptryckningar under träningspasset

suunto-wear-app-lock

Blöta förhållanden eller utrustningen som du använder kan ibland göra så att träningsregistreringen avbryts oavsiktligt. För att undvika oavsiktliga tryckningar på pekskärmen och knapptryckningar kan du låsa pekskärmen och knapparna.

OBS:

Oönskade faktorer som regn eller en blöt ärm kan också förkorta batteritiden snabbare än väntat på grund av att skärmen väcks upprepade gånger utan att du märker det.

Låsa pekskärmen och knappåtgärder

 1. Lås skärmen och knapparna genom att hålla ner mittenknappen.
 2. Håll ner mittenknappen igen för att låsa upp skärmen och knapparna.

När skärmen och knapparna är låsta kan du:

 • ändra träningsvy med mittenknappen
 • gå tillbaka till urtavlan med av/på-knappen
 • zooma på kartan med den övre högra knappen eller den undre högra knappen.

När skärmen och knapparna är låsta kan du inte:

 • pausa eller avsluta träningspasset
 • skapa manuella varv
 • öppna träningsalternativen eller kartalternativen
 • svepa på skärmen eller panorera kartan
 • trycka på skärmen för att väcka den.

Innehållsförteckning