Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 7 Användarhandbok

Överensstämmelse

Information om överensstämmelse finns i Produktsäkerhet och information om bestämmelser som medföljer Suunto 7, och på www.suunto.com/Suunto7Safety

Innehållsförteckning