Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 7 Användarhandbok

Träningsalternativ

Toner och vibration under träning
Bassänglängd
Energisparläge

Toner och vibration under träning

Suunto Wear-appen använder ljud och vibrationer för att avisera dig under träningspasset så att du kan följa träningsförloppet utan att behöva titta på skärmen hela tiden. Klockan ger till exempel ifrån sig ett ljud och vibrerar när du får en automatisk varvuppdatering så att du inte missar någon viktig statistik.

Hantera toner

 1. Tryck på den övre högra knappen för att öppna Suunto Wear-appensuunto-wear-app-icon.

 2. Svep upp menyn och gå till Träningsalternativexercise-options-icon » Toner och vibration.

 3. Aktivera/avaktivera Ljud.

Hantera vibration

 1. Tryck på den övre högra knappen för att öppna Suunto Wear-appensuunto-wear-app-icon.

 2. Svep upp menyn och gå till Träningsalternativexercise-options-icon » Toner och vibration.

 3. Aktivera/avaktivera Vibration.

Bassänglängd

Klockan utgår från bassängens längd när den fastställer intervallerna och mäter tempo och distans. Du kan enkelt ställa in bassängens längd i träningsalternativen innan du börjar simma.

Ställa in bassängens längd

 1. Tryck på den övre högra knappen för att öppna Suunto Wear-appensuunto-wear-app-icon.
 2. Tryck på aktiviteten under startknappen.

suunto-wear-app-start-swimming-select-sport-mode

 1. Välj sportläget Poolsimning.

suunto-wear-app-select-pool-swimming

 1. Svep upp menyn och gå till Träningsalternativ » Bassänglängd.

suunto-wear-app-pool-length-setting

 1. Ställ in bassängens längd.
 2. Gå tillbaka till startvyn och starta ditt träningspass.

suunto-wear-app-start-pool-swimming

Energisparläge

Ändra platsprecisionen
Ändra skärminställningarna

Ändra platsprecisionen

När du registrerar ett träningspass uppdaterar Suunto 7 din platsinformation varje sekund. Om du vill spara batteri kan du ändra GPS-precisionen innan eller under träningspasset.

Alternativen för Platsprecision är följande:

 • Bäst: ~ 1 sekunds GPS-fixeringsintervall, högst energiförbrukning
 • Bra: ~ 10 sekunders GPS-fixeringsintervall, medelhög energiförbrukning

Om du väljer Bra Platsprecision räcker batteriet längre vid tränings utomhus. För sportlägen som löpning och cykling används FusedTrack™ för att förbättra spårningskvaliteten. FusedTrack™ använder rörelsesensorer för att logga din förflyttning mellan olika GPS-avläsningar, vilket ger bättre spårning av träningspasset.

Så här ändrar du Platsprecision innan ett träningspass:

 1. Välj ett sportläge för en utomhusaktivitet med GPS, t.ex. löpning, cykling eller vandring.
 2. Skrolla ner och välj Energisparläge » Platsprecision.
 3. Ändra Platsprecision till Bra.

Så här ändrar du Platsprecision under ett träningspass:

 1. Håll den nedre knappen intryckt eller svep uppåt längst ner på skärmen för att öppna menyn.
 2. Skrolla ner och välj Energisparläge » Platsprecision.
 3. Ändra Platsprecision till Bra.
OBS:

Alternativen för energisparläge som du väljer sparas i sportläget. Om du väljer samma sportläge (t.ex. löpning) en andra gång tillämpas den tidigare använda konfigurationen för energisparläge automatiskt (Platsprecision, skärminställningar osv.).

Ändra skärminställningarna

Under ett träningspass är inställningarna för Display som standard avaktiverade för att spara batteri.

Kartan visas hela tiden
Hantera Karta alltid på under träningen

Kartan visas hela tiden

Om du kör ett träningspass och behöver se kartan hela tiden kan du välja att ha kartan aktiverad under hela träningspasset.

Bra att komma ihåg:

 • Om skärmen är aktiverad under hela träningspasset förkortas batteritiden avsevärt.

 • Eftersom bildbeständighet och skärminbränning är normalt för OLED-skärmar påverkas skärmens livslängd av att vara aktiverad under långa perioder.

Aktivera Karta alltid på innan träningen

Aktivera Kartan visas hela tiden om du vill visa kartan hela tiden utan att vrida på handleden eller trycka på av/på-knappen:

 1. Välj det sportläge som du vill använda.
 2. Skrolla ner och välj Energisparläge » Display » Kartan visas hela tiden
 3. Aktivera Kartan visas hela tiden.
OBS:

Om du aktiverar Karta alltid på förbrukas mer batteri.

OBS:

Inställningarna för Energisparläge som du väljer sparas i sportläget. Om du väljer samma sportläge (t.ex. löpning) en andra gång tillämpas den tidigare använda konfigurationen automatiskt för Energisparläge (Kartan visas hela tiden, Platsprecision osv.).

Hantera Karta alltid på under träningen

 1. Håll den nedre knappen intryckt eller svep uppåt längst ner på skärmen för att öppna menyn.

suunto-wear-app-exercise-enter-map-options

 1. Välj Energisparläge » Display » Kartan visas hela tiden
 2. Aktivera Kartan visas hela tiden.
 3. Stäng menyn genom att trycka på den övre högra knappen eller svepa nedåt.

Innehållsförteckning