Korzystanie z trybu czasu

Suunto Ambit2 Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści

Korzystanie z trybu czasu

Korzystanie z trybu czasu

W trybie Time (Czas) można wyświetlić następujące informacje:

  • wiersz górny: data
  • wiersz środkowy: czas
  • wiersz dolny: dzień tygodnia, sekundy, czas w drugiej strefie czasowej i inne informacje przełączane przyciskiem View.

time mode