Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 7 Användarhandbok

Referens

Information från tillverkaren

Tillverkare

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vanda

FINLAND

Tillverkningsdatum

Tillverkningsdatumet kan fastställas utifrån din produkts serienummer. Serienumret har alltid 12 tecken: ÅÅVVXXXXXXXX.

I serienumret är de två första siffrorna (ÅÅ) året och de följande två siffrorna (VV) är veckan inom det år då enheten tillverkades.

Tekniska specifikationer

Detaljerade tekniska specifikationer för Suunto 7 finns i Produktsäkerhet och information om bestämmelser som medföljer Produktnamn. Informationen finns även på www.suunto.com/Suunto7Safety.

Innehållsförteckning