Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Ställa in tid och datum

Så här ändrar du tid och datum

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att gå till menyn.
 2. Bläddra till Allmänna » Enhetsinställningar » Tid & Datum.
 3. Skrolla till Ställ in tid eller Ställ in datum med den övre eller nedre knappen.
 4. Tryck på mittknappen för att gå till inställningen.
 5. Justera inställningen med den övre eller nedre knappen.
 6. Tryck på mittknappen för att gå till nästa inställning.
 7. Tryck på mittknappen igen när det sista värdet är inställt för att spara och gå tillbaka till menyn Tid & Datum.
 8. Håll mittknappen nertryckt för att lämna när du är klar.

Så här ändrar du tids- och datumformat

 1. Håll mittknappen nedtryckt för att gå till menyn.
 2. Bläddra till Allmänna » Enhetsinställningar » Enheter och format.
 3. Skrolla till Tidsformat eller Datumformat med den övre eller nedre knappen.
 4. Följ steg 5–8 ovan för att ändra och spara format.

Innehållsförteckning