Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Produktkompatibilitet

Suunto D5 kan användas med Suunto Tank POD för trådlös anslutning av flasktryck till dykdatorn. Flera Tank POD-enheter kan parkopplas med dykdatorn.

Du kan parkoppla din dykdator med Suunto-appen via Bluetooth. Du kan överföra dina dykloggar till Suunto-appen från dykdatorn och analysera dem i din mobil. Det är även möjligt att anpassa dyklägen och ändra dykdatorns inställningar i Suunto-appen.

Du kan också ansluta denna dykdator till en PC eller Mac med den medföljande USB-kabeln för att uppdatera dykdatorns mjukvara med SuuntoLink.

Denna dykdator får inte användas tillsammans med obehöriga tillbehör och försök får inte göras till att ansluta trådlöst med mobilappar eller utrustning som inte är auktoriserad eller officiellt stöds av Suunto.

Innehållsförteckning