Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Gasförbrukning

Gasförbrukning avser din förbrukningshastighet av gas i realtid under ett dyk. Det är med andra ord mängden gas en dykare skulle använda under en minut vid ytan. Detta är känt som din luftförbrukning vid ytan (SAC rate).

Frekvensen på gasförbrukningen mäts i liter per minut (kubikmeter per minut). Det här är att valbart fält och måste läggas till i vyn för ditt anpassade dykläge i Suunto-appen.

p22-gas-consumption

Information om hur du aktiverar mätning av gasförbrukningen finns i Aktivera beräkning av gasförbrukning.

Innehållsförteckning