Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | NYA LÄGRE PRISER

Suunto D5 Användarhandbok

Dekompressionsdyk

När tiden för ingen kompression når noll och du överskrider tiden för ingen kompressionstid under ett dyk, ändras ditt dyk till ett dekompressionsdyk. Därför måste du göra ett eller flera dekompressionsstopp på vägen till ytan.

Uppstigningsinformation presenteras alltid med två värden:

 • Tak: djupet som du inte ska gå ovanför
 • uppstig.tid: optimal uppstigningstid i minuter till ytan med angivna gaser
Varning:

STIG ALDRIG GRUNDARE ÄN TAKET! Under dekompressionen får du inte stiga över taket. För att undvika att göra det av misstag, ska du alltid stanna något under taket.

Vid dekompressionsdyk kan det finnas tre slags stopp:

 • Säkerhetsstopp: detta är ett rekommenderat stopp på 3 minuter för varje dyk över 10 meter (33 ft).
 • Djupstopp: detta är ett rekommenderat stopp när du dyker djupare än 20 m (66 ft).
 • Dekompressionsstopp: Detta är ett obligatoriskt säkerhetsstopp under ditt kompressionsdyk som förhindrar dekompressionssjuka.

I Dykinställningar » Parametrar, kan du

 • Sätt på eller slå av djupstopp (det är på som standard)
 • Justera säkerhetsstopptiden till 3, 4 eller 5 minuter (förinställt på 3 minuter)
 • Ställ in sista stopp på djup 3,0 m eller 6,0 m (förinställt på 3,0 m)

Följande illustration visar ett dekompressionsdyk där taket är 17,7 m (58 ft):

Deco dive D5

Från botten till toppen visas följande på bilden ovan:

 1. Det finns ett dekompressionsfönster (Deko-fönster) som är avståndet mellan dekompressionstaket (Deko-tak) plus 3,0 m (9,8 ft) och dekompressionstaket. I detta exempel är dekompressionsfönstret alltså mellan 20,7 m (68 ft) och 17,7 m (58 ft). Detta är området där dekompressionen genomförs. Ju närmare taket du stannar, desto mer optimal är dekompressionstiden.

  När du går upp nära takdjupet och går in i dekompressionsfönstret, så visas två pilar framför djupvärdet. De uppåtpekande och nedåpekande vita pilarna visar att du är inom dekompressionsfönstret.

 2. Om du stiger över takdjupet finns det ändå ett säkerhetsmarginalområde som är takdjupet minus 0,6 meter (2 ft). I detta exempel är säkerhetsmarginalområdet alltså mellan 17,7 m (58 ft) och 17,1 m (56 ft). I detta säkerhetsmarginalområde fortgår dekompressionsberäkningar, men det rekommenderas att du går under takdjupet. Detta indikeras genom att värdet för takdjupet blir gult med en nedåtpekande gul pil framför djupvärdet.

 3. Om du går över säkerhetsmarginalområdet, pausas dekompressionsberäkningen tills du går under gränsen igen. Ett ljudalarm och en röd pil nedåt framför djupvärdet indikerar farlig dekompression.

  Om du ignorerar alarmet och stannar ovanför säkerhetsmarginalerna i tre minuter, låser Suunto D5 algoritmberäkningen och dekomopressionsinformationen kommer inte längre finnas tillgänglig i dyket. Se Algoritmlås.

Exempel på dekompressionsdisplayer

Suunto D5 Visar alltid takvärdet från det djupaste av de tre stoppen.

Nedan visas en typisk vy från ett dekompressionsdyk som visar uppstigningstiden och det första begärda djupstoppet på 20,3 meter:

p16-deepstop

Nedan följer ett exempel på vad Suunto D5 visar under ett frivilligt djupstopp:

p16-deepstop-2

Nedan följer ett exempel på vad Suunto D5 visar under ett obligatoriskt djupstopp.

Stop 3m red D5

OBS:

Om taket bryts under mer än tre minuter blir dekompressionsalgoritmen låst.

Vid dekompressionsstopp minskar alltid taket när du är nära takdjupet, vilket ger kontinuerlig dekompression med optimal uppstigningstid.

OBS:

Det rekommenderas att du alltid håller dig nära dekompressionstaket vid uppstigning.

Uppstigningstiden är alltid den minsta möjliga tid som behövs för att nå ytan. Det innefattar:

 • Tid som krävs för djupstopp
 • Uppstigningstid från djup på 10 m (33 ft) per minut
 • Tid som behövs för dekompression
Varning:

Vid dykning med flera gaser ska du komma ihåg att uppstigningstiden alltid beräknas utifrån antagandet att du använder alla de gaser som finns med i menyn Gases (Gaser). Kontrollera alltid innan du dyker att du enbart har definierat gaserna för ditt för tillfället planerade dyk. Ta bort de gaser som inte är tillgängliga för dyket.

Varning:

DEN VERKLIGA UPPSTIGNINGSTIDEN KAN VARA LÄNGRE ÄN VAD SOM VISAS PÅ DYKDATORN! Uppstigningstiden ökar om du: (1) blir kvar på djupet, (2) stiger långsammare än 10 m/min, (3) gör dekompressionsstopp djupare än vid taket och/eller (4) glömmer att ändra den använda gasblandningen. Dessa faktorer kan också öka mängden andningsgas som krävs för att nå ytan.

Sista stoppdjup

Du kan justera det sista djupstoppet för dekompressionsdyk i Dykinställningar » Parametrar » Sista stoppdjup. Det finns två alternativ: 3 m och 6 m (9,8 ft och 19,6 ft).

Det sista djupstoppet är förinställt på 3 m (9,8 ft). Detta är det rekommenderade sista stoppdjupet.

OBS:

Inställningen påverkar inte takdjupet under ett dekompressionsdyk. Det sista takdjupet är alltid 3 m (9,8 ft).

TIPS:

Tänk på att ställa in det sista djupstoppet på 6 m (19,6 ft) när du dyker i hav med stora vågor och svårframkomlig miljö, och där det är svårt att stanna på 3 m (9,8 ft).

Innehållsförteckning