Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Dyklägen

Suunto D5 har tre förinställda dyklägen: Air/Nitrox, Free och Gauge (bottentidsmätare). Välj lämpligt läge för ditt dyk under Dykinställningar (Dykinställningar) »Läge (Dykläge). Om du väljer Off-läget kan du använda din Suunto D5 som en vanlig klocka. I så fall stängs alla dykfunktioner av.

p7-mode-menu

OBS:

Suunto D5 visar alla dyklägen på engelska. Du kan ändra namn på dyklägen i Suunto-appen.

Läget Air/Nitrox

Läget Air/Nitrox är förinställt för att dyka med vanlig luft och gasblandningar som är berikade med syrgas.

När du dyker med nitrox-blandningar kan du öka bottentiden eller minska risken för dekompressionssjuka. Suunto D5 ger dig information om hur du anpassar ditt dyk och håller dig inom säkra gränser.

När du dyker med en nitroxblandning så måste både antal procent för syre i din flaska och säkerhetsgränsen för syrepartialtrycket föras in i Suunto D5. Detta säkerställer korrekta beräkningar av kväve och syre och korrekt maximalt operativt dykdjup (MOD), vilka baseras på de värden du anger. Den förinställda procentandelen för syrgas (O2%) är 21 % (luft) och partialtrycket för syre (pO2) är 1,6 bar (23 psi).

OBS:

När du dyker med en nitroxblandning så rekommenderar Suunto att du ändrar syrepartialtrycket till 1,4 bar (20 psi).

Air/Nitrox-läget visar 4 vyer:

 • Dyk utan dekompression - Pilen visar tiden för dyk utan dekompression.

  airnitrox nodeco

 • Kompass

  airnitrox compass

 • Flasktryck – mer information om vad som visas på skärmen hittar du i Flasktryck.

  airnitrox tank pressure

 • Timer (synlig efter anpassning med Suunto-appen)

  airnitrox timer

Gauge-läge (mätare)

Använd Suunto D5 som bottentidsmätare med Gauge-läget.

Timern i mitten av skärmen visar dyktiden i minuter och sekunder och aktiveras när dyket påbörjas.

Gauge-läget är endast en bottentidsmätare. Det använder ingen dekompressionsalgoritm och inkluderar därför inte dekompressionsinformation eller beräkningar.

Läget Gauge har tre vyer:

 • Timer

  Gauge timer D5

 • Kompass

  Gauge compass D5

 • Flasktryck – mer information om vad som visas på skärmen hittar du i Flasktryck.

  Gauge tank pressure D5

OBS:

Efter dykning i läget Gauge är dekompressionsberäkningen låst i 48 timmar. Om du under denna tid dyker igen i Air/Nitrox- eller Free-läget, finns ingen dekompressionsberäkning tillgänglig och Låst visas i fältet för dekompressionsinformation.

OBS:

Den låsta tiden återgår till 48 timmar om du startar ett nytt dyk medan enheten är låst.

Fridykningsläge

Med Free-läget kan Suunto D5 användas som ett instrument för fridykning.

Gå till Huvudmeny » Dykinställningar » Läge för att aktivera Free-läget. Suunto D5 kommer att startas om för att ändra läget. När du aktiverar Free-läget visar skärmen data i vit färg. Djup visas i måttenheten som du ställt in (se Ställa in språk och enheter), dyktid i minuter och sekunder mitt på skärmen. Temperaturinformation visas längst ned på skärmen. Du kan ändra fönstret längst ned på skärmen med den undre knappen.

Fridyket startar vid 1,2 m (4 ft) med vattenkontakt eller vid 3,0 m (10 ft) utan vattenkontakt och avslutas när djupet är mindre än 0,9 m (3 ft) med vattenkontakt eller 3,0 m (10 ft) utan vattenkontakt. För mer information om vattenkontaktsensorn, gå till Vattenkontakter.

Fridykningsläget har tre vyer som standard:

 • Tid
 • Djup
 • Kompass

En fjärde vy finns tillgänglig när du gjort anpassningar i Suunto-appen:

 • Timer

Du kan växla mellan vyerna med ett kort tryck på mittknappen.

Tid

Innan dyk:

Freedive time before dive D5

Under dyk:

Freedive time during dive D5

Djup

Djup är standardvyn. Den vita pilen till vänster om bågen flyttar sig enligt djupet. Den gula bågen visar djupet mellan maxdjupet (definierat av Djupmeddelande 5) och det näst djupaste aktiva djupmeddelandet.

Innan dyk:

Freedive depth before dive D5

Under dyk:

Freedive depth during dives D5

Kompass

Innan dyk:

Freedive sompass before dives D5

Under dyk:

Freedive compass during dives D5

Timer

Denna vy finns endast tillgänglig efter anpassning i Suunto-appen.

Innan dyk:

Freedive timer before dives D5

Under dyk:

Freedive timer during dives D5

Vid ytan efter fridyk

Free mode surface depth view D5

När du befinner dig vid ytan efter att ha fridykt blir informationen på skärmen grön. Du kan se ditt senaste djup, tiden för ditt senaste dyk samt antal dyk som du gjort (vit siffra med en hashtag).

Ytmeddelande

I vyn Timer (Timer) räknas ytintervalltiden i minuter och sekunder längst ned på skärmen i ett grönt fält tills räknaren når värdet du ställer in i Huvudmeny » Dykinställningar (Huvudmeny) » NOTISER (Meddelanden) » Yta, meddela (Ytmeddelande).

Free mode surface interval D5

Om Yta, meddela (Ytmeddelande) är avaktiverat går ytintervallräknaren i fyra timmar. Efter det, eller efter att den tidigare inställda ytintervalltiden har passerat, försvinner räknaren från skärmen. Din Suunto D5 kommer att visa följande information:

Free mode time view after surface int

Under ikonen för yttid icon surface D5 visas tiden du tillbringat vid ytan i timmar och minuter i vit färg.

Information om att ställa in djupmeddelande finns i Ställa in djupmeddelanden (endast fridykning).

Yttimer

När du fridyker kan du använda tidtagaren för yttid när du ska förbereda dig för nästa dyk. Suunto D5 startar räknaren så fort du når 0,9 m (3 ft).

Innehållsförteckning