Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Avfall och återvinning

Avyttra enheten enligt lokala lagar och föreskrifter för elektroniskt avfall och batterier. Kasta inte enheten i vanligt hushållsavfall. Du kan lämna in enheten hos din lokala Suuntoåterförsäljare.

Symbolen nedan visar att den här enheten, inom den Europeiska Unionen, måste kasseras enligt direktivet för avfall elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Vänligen följ medlemsstaternas lokala praxis för insamling av elektroniskt avfall.

WEEE symbol black

Korrekt insamling och återvinning av batterier och elektroniska enheter bidrar till att spara resurser och minimera deras inverkan på miljön.

Innehållsförteckning