Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Display – lägen, vyer och tillstånd

Din Suunto D5 har tre knappar som har olika funktioner i olika vyer. Långa eller korta tryckningar tar dig till olika funktioner.

Button logic overview D5

Suunto D5 har tre huvudsakliga dyklägen: Air/Nitrox, Mätare och Free.

Håll mittknappen nedtryckt för att gå till Huvudmeny och välj lämpligt läge för ditt dyk under Dykinställningar » Läge. Välj Off om du vill använda Suunto D5 som en vanlig klocka. I så fall stängs alla dykfunktioner av.

Suunto D5 startar automatiskt om för att ändra läge.

Olika dyklägen har olika vyer. Vissa vyer finns tillgängliga som standard, vissa av dem kan göras tillgängliga genom anpassning i Suunto-appen.

Mer detaljerad information om vilka vyer som finns tillgängliga i olika dyklägen hittar du i Dyklägen.

Suunto D5 växlar automatiskt mellan ytläge och dykläge. Om du är mer än 1,2 m under vattenytan och vattenkontakten är aktiverad, aktiveras dyktillståndet.

På en standarddykskärm visas följande information:

easy-to-read final D5

Växelfönstret kan innehålla olika typer av information som kan ändras genom att trycka snabbt på den nedre knappen.

För en komplett karta över tillgängliga menyer i din Suunto D5, se Meny.

Innehållsförteckning