Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Öppna enhetsinformation

För att gå till Suunto D5 information:

  1. Håll mittknappen nedtryckt för att gå till huvudmenyn.
  2. Skrolla till Allmänna med den övre eller nedre knappen och tryck på mittknappen.
  3. Tryck på mittknappen för att gå till Om D5.
  4. Skrolla till D5 info, tryck på mittknappen för att välja. Där kan du kolla enhetens mjukvaruversion, serienummer, etc.
  5. Skrolla med den nedre knappen för att se all information.
  6. Håll mittknappen nedtryckt för att gå tillbaka och lämna menyn.

Innehållsförteckning