Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Gastid

Gastid avser kvarvarande luft (gas) med aktuell gasblandning i minuter. Tiden beräknas utifrån flasktryckvärdet och din nuvarande andningstakt.

Gastiden beror också i stor utsträckning på aktuellt djup. Om alla andra faktorer (andningsfrekvens, flasktryck och flaskstorlek) är samma, påverkas gastiden av djupet på följande sätt:

  • Vid 10 m (33 ft, omgivande tryck 2 bar) är gastiden 40 minuter.
  • Vid 30 m (99 ft, omgivande tryck 4 bar) är gastiden 20 minuter.
  • Vid 70 m (230 ft, omgivande tryck 8 bar) är gastiden 10 minuter.

Gastiden kan ses längst ner på dyklägesskärmarna. Om du inte har parkopplat en Suunto Tank POD, visar fältet för gastid N/A. Om du har parkopplat en POD men ingen data hämtas, visar fältet - -. Detta kan bero på att Tank POD-enheten är utom räckhåll, att flaskan är stängd eller att POD:ens batterinivå är låg.

p23-gas-time

OBS:

Det är viktigt att justera flaskstorleken, flasktrycket och personlig gasförbrukning för att få korrekt gasberäkning. Hitta dessa inställningar under Dykplanerare i enhetsmenyn.

Innehållsförteckning