Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Syreberäkningar

Under pågående dyk beräknar Suunto D5 syrepartialtrycket (pO2), toxicitet på det centrala nervsystemet (CNS %) och syretoxicitet i lungorna, spårat av syretoxicitetsenheter (OTU). Syreberäkningarna är baserade på för närvarande accepterade tabeller för exponeringstidsgränser och principer.

Som förinställning i Air/Nitrox dykläge, visas inte CNS%- och OTU-värden förrän de når 80 % av de rekommenderade värdena. När något av värdena når 80 %, meddelar Suunto D5 dig och värdet fortsätter visas i vyn.

OBS:

Det går att anpassa vyerna så att de alltid visar CNS% och OTU.

Innehållsförteckning