Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Ladda batteri

Ladda Suunto D5 med den medföljande USB-kabeln. För laddning, använd ett USB-uttag på 5 Vdc, 0,5 A som strömkälla. Om batteriet är mycket lågt förblir skärmen mörk under laddning tills batteriet nått tillräcklig laddningsnivå.

Battery empty charging

OBS:

Du kan inte använda knapparna på din Suunto D5 när USB-kabeln är ansluten till en dator. Om du laddar enheten via ett vägguttag eller om din dator går in i viloläge, fungerar knapparna igen.

Varning:

Enheten får endast laddas med hjälp av USB-adaptrar som uppfyller kraven i standarden IEC 62368-1 och har en maximal uteffekt på 5 V. Adaptrar som inte uppfyller kraven utgör en brandrisk och en risk för personskador, och kan skada Suunto-enheten.

VARNING:

ANVÄND INTE USB-kabeln när Suunto D5 är våt. Det kan orsaka elektriska fel. Se till att kabelkontakten och området kring kontaktstiften på enheten är torra.

VARNING:

Låt INTE kontaktstiften i USB-kabeln komma i kontakt med någon ledande yta. Detta kan kortsluta kabeln och göra den oanvändbar.

Laddningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler och måste till slut bytas ut. Batteriet ska endast bytas av auktoriserat Suunto servicecenter.

Innehållsförteckning