Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Avsedd användning

Dykdatorn Suunto D5 är designad för användning som en valfri dykutrustning för fritidsdyk. Suunto D5 är avsedd att användas för olika typer av sportdykning, till exempel luft, nitrox, och fridykning. I läget för dykning med flaskor visar Suunto D5 dykdator viktig information före, under och efter dyket för att underlätta att göra rätt val. De viktigaste uppgifterna är dykdjup, dyktid och information om dekompression. Utöver det kan Suunto D5 visa andra värden relaterade till ditt dyk, som uppstigningshastighet, vattentemperatur och kompassriktning. Den hjälper även dykaren att planera dyket och följa dykplanen.

Suunto D5 kan användas separat eller i kombination med Suunto Tank POD, som mäter flasktrycket och överför tryckavläsningsinformationen till Suunto D5 dykdator. Kombinationen av Suunto D5 och Tank POD är personlig säkerhetsutrustning enligt EU-standard 2016/425 och skyddar för risker som finns listade under riskkategori PPE Risk Category III (a): Substanser och blandningar som kan vara hälsoskadliga. Kompletterande utrustning som till exempel djupmätare, sänkbar tryckmätare, timer eller klocka måste användas. Dykaren måste ha tillgång till dekompressionstabeller vid dykning med dykdator.

Innehållsförteckning