Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Dykning på hög höjd

Altitudsinställningen justerar dekompressionsberäkningarna enligt det angivna altitudsintervallet. Du hittar inställningen under Dykinställningar » Parametrar » Höjd och väljer mellan tre intervall:

  • 0 – 300 m (0 – 980 ft) (förinställt)
  • 300 – 1500 m (980 – 4900 ft)
  • 1500 – 3000 m (4900 – 9800 ft)

Till följd av detta reduceras tillåtna gränser avsevärt för stopp utan dekompression.

Det atmosfäriska trycket är lägre på höga höjder än vid havsytan. Efter att ha färdats till en högre höjd kommer du att ha extra kväve i kroppen, jämfört med jämviktssituationen på den ursprungliga höjden. Detta “extra” kväve frigörs gradvis över tid och jämvikten återställs. Suunto rrekommenderar att du vänjer dig vid den nya höjden och väntar minst tre timmar innan du börjar dyka.

Före dykning på hög höjd behöver du justera dykdatorns höjdinställningar så att den tar med den höga höjden i beräkningarna. Det maximalt tillåtna partialtrycket för kväve enligt dykdatorns matematiska modell, reduceras i enlighet med det lägre omgivande trycket.

Varning:

Att resa till högre höjd kan tillfälligt förändra balansen av löst kväve i kroppen. Suunto rekommenderar att du vänjer dig vid den nya höjden före dykning. Det är även viktigt att du inte reser till en alltför hög höjd direkt efter dyk för att minimera risken för dekompressionssjuka.

Varning:

STÄLL IN RÄTT HÖJDINSTÄLLNINGAR! Vid dykning på höjder över 300m (980 ft), måste höjdinställningarna ha valts rätt för att datorn ska kunna beräkna dekompressionsstatus. Dykdatorn är inte avsedd att användas på höjder över 3000m (9800 ft). Att inte välja rätt höjdinställning eller att dyka över den maximala höjden kommer att resultera i felaktiga dyk- och planeringsdata.

OBS:

Om du gör repetitiva dyk på en höjd som skiljer sig från den föregående, ändra höjdinställningarna så de motsvarar nästa dyk, efter att det förra dyket avslutats. Detta ger mer precisa vävnadsberäkningar.

Innehållsförteckning