Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Höstrea: Upp till 40% rabatt på sportklockor! Köp nu

Suunto D5 Användarhandbok

Så här installerar och parkopplar du en Suunto Tank POD

För att installera och parkoppla en Suunto Tank POD:

 1. Installera Tank POD enligt beskrivningen i Tank POD snabbguide eller i Tank POD användarhandboken.
 2. När du installerat TANK POD-enheten och öppnat ventilen, vänta på att den gröna LED-lampan på TANK POD-enheten blinkar.
 3. Om din Suunto D5 har en tom skärm, tryck på vilken knapp som helst för att aktivera den.
 4. Använd nära parkoppling: Håll din Suunto D5 nära Tank POD-enheten. Se till att du följer instruktionerna i avsnittet Tank POD sammankoppling i Tank POD användarhandbok.
 5. Efter några sekunder kommer det fram en meny på skärmen som visar Tank POD-enhetens serienummer, batteristatus och trycket i tanken. Välj rätt gas i listan för att parkoppla enheten och bekräfta parkopplingen genom att trycka på mittknappen.

  POD confirm pairing D5

OBS:

Batterinivåindikationen som visas när man kopplar tankens POD är endast en approximation.

 1. Upprepa proceduren ovan för att lägga till andra Tank POD-enheter och välj olika gaser för varje POD.

Det går också att parkoppla Suunto Tank POD-enheter från menyn:

 1. I Gaser-menyn väljer du gaserna du vill ha i din Tank POD som ska parkopplas.

  POD pair D5

 2. Kontrollera att Tank POD-enheten har aktiverats genom att kontrollera att flasktrycket läses av på skärmen och att det står inom intervallet. I menyn identifieras Tank POD-enheten med ett serienummer som står skrivet på Tank POD-enheten.

I dykets huvudvyer visas bara ett flasktryck och motsvarar den aktiva gasen. När du byter gas ändras flasktrycket som visas för att återspegla bytet.

Varning:

Om flera dykare använder Tank POD:ar, ska du innan dyket alltid kontrollera att POD-numret på gasen du valt stämmer med serienumret på din POD.

OBS:

Serienumret sitter på metallbasen samt på Tank POD-enhetens hölje.

tankpod serial number new

TIPS:

Ta bort trycket från Tank POD-enheten när du inte dyker för att spara på batteriets livslängd. Stäng flaskventilen och släpp ut trycket från regulatorn.

Så här kopplar du ifrån och tar bort din Tank POD-enhet från en gas med hjälp av närhetsparkoppling:

 1. Håll Tank POD-enheten nära dykdatorn i flasktrycksvyn:

  TankPOD-gas-view

 2. Skrolla till gasen som du vill ta bort Tank POD-enheten från:

  TankPOD-proximity

 3. Välj Frigör:

  TankPOD-proximity-unpair

 4. Din Tank POD-enhet tas bort från den valda gaslistan:

  TankPOD-removed

Så här kopplar du ifrån och tar bort din Tank POD-enhet från en gas via menyn:

 1. Välj gasen som du vill ta bort Tank POD-enheten från i menyn Gaser.

  Gas-menu-tankPOD

 2. Välj Tank POD-enheten som du vill ta bort (kontrollera serienumret):

  Gas-menu-tankPOD-2

 3. Välj Frigör:

  TankPOD-unpair

 4. Din Tank POD-enhet tas bort från den valda gaslistan:

  TankPOD-removed

Innehållsförteckning