Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Så här installerar och parkopplar du en Suunto Tank POD

För att installera och parkoppla en Suunto Tank POD:

 1. Installera Tank POD enligt beskrivningen i Tank POD snabbguide eller i Tank POD användarhandboken.
 2. När du installerat TANK POD-enheten och öppnat ventilen, vänta på att den gröna LED-lampan på TANK POD-enheten blinkar.
 3. Om din Suunto D5 har en tom skärm, tryck på vilken knapp som helst för att aktivera den.
 4. Använd nära parkoppling: Håll din Suunto D5 nära Tank POD-enheten. Se till att du följer instruktionerna i avsnittet Tank POD sammankoppling i Tank POD användarhandbok.
 5. Efter några sekunder kommer det fram en meny på skärmen som visar Tank POD-enhetens serienummer, batteristatus och trycket i tanken. Välj rätt gas i listan för att parkoppla enheten och bekräfta parkopplingen genom att trycka på mittknappen.

  POD confirm pairing D5

OBS:

Batterinivåindikationen som visas när man kopplar tankens POD är endast en approximation.

 1. Upprepa proceduren ovan för att lägga till andra Tank POD-enheter och välj olika gaser för varje POD.

Det går också att parkoppla Suunto Tank POD-enheter från menyn:

 1. I Gaser-menyn väljer du gaserna du vill ha i din Tank POD som ska parkopplas.

  POD pair D5

 2. Kontrollera att Tank POD-enheten har aktiverats genom att kontrollera att flasktrycket läses av på skärmen och att det står inom intervallet. I menyn identifieras Tank POD-enheten med ett serienummer som står skrivet på Tank POD-enheten.

I dykets huvudvyer visas bara ett flasktryck och motsvarar den aktiva gasen. När du byter gas ändras flasktrycket som visas för att återspegla bytet.

Varning:

Om flera dykare använder Tank POD:ar, ska du innan dyket alltid kontrollera att POD-numret på gasen du valt stämmer med serienumret på din POD.

OBS:

Serienumret sitter på metallbasen samt på Tank POD-enhetens hölje.

tankpod serial number new

TIPS:

Ta bort trycket från Tank POD-enheten när du inte dyker för att spara på batteriets livslängd. Stäng flaskventilen och släpp ut trycket från regulatorn.

Så här kopplar du ifrån och tar bort din Tank POD-enhet från en gas med hjälp av närhetsparkoppling:

 1. Håll Tank POD-enheten nära dykdatorn i flasktrycksvyn:

  TankPOD-gas-view

 2. Skrolla till gasen som du vill ta bort Tank POD-enheten från:

  TankPOD-proximity

 3. Välj Frigör:

  TankPOD-proximity-unpair

 4. Din Tank POD-enhet tas bort från den valda gaslistan:

  TankPOD-removed

Så här kopplar du ifrån och tar bort din Tank POD-enhet från en gas via menyn:

 1. Välj gasen som du vill ta bort Tank POD-enheten från i menyn Gaser.

  Gas-menu-tankPOD

 2. Välj Tank POD-enheten som du vill ta bort (kontrollera serienumret):

  Gas-menu-tankPOD-2

 3. Välj Frigör:

  TankPOD-unpair

 4. Din Tank POD-enhet tas bort från den valda gaslistan:

  TankPOD-removed

Innehållsförteckning