Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Inaktivt läge och djupt viloläge

Inaktivt läge och djupt viloläge är funktioner avsedda att förlänga batteritiden.

Inaktivt läge

När du trycker på valfri knapp på Suunto D5 går den in i aktivt läge, bakgrundsbelysningen tänds (om den är aktiverad) och sekunderna blir synliga på urtavlan (röd rektangel som rör sig). Efter två minuter går enheten in i inaktivt läge: antalet färger minskas för att förlänga batteritiden och rörliga element stängs av.

Djupt viloläge

Djupt viloläge är en funktion som förlänger batteritiden när Suunto D5 inte har använts under en viss tid. Djupt viloläge aktiveras en dag efter att:

  • du inte har tryckt på några knappar
  • dykberäkningen har avslutats

Suunto D5 aktiveras när den ansluts till en PC/laddare, när du trycker på en knapp eller när vattenkontakten blir blöt.

När den inte används, går din Suunto D5 från aktivt läge till inaktivt läge och slutligen till djupt viloläge.

Väck din Suunto D5 genom att trycka på valfri knapp, ansluta den till en dator/laddare eller aktivera vattenkontakten genom att sänka ner enheten i vatten.

OBS:

Om batteriet i din Suunto D5 tar slut när enheten är i djupt viloläge, kan du endast väcka den genom att ansluta enheten till en laddare/dator med en USB-kabel på 5 V DC.

Innehållsförteckning