Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Suunto-appen

Med Suunto-appen anpassar du enkelt enheten och dykinställningar. Se Anpassa dyklägen med Suunto-appen och Hur man anpassar dyklägen i Suunto-appen.

Du kan också överföra dina dykloggar trådlöst till appen där du kan följa och dela dina dykäventyr.

Så här parkopplar enheten med Suunto-appen för iOS:

 1. Ladda ner och installera Suunto-appen på din kompatibla Apple-enhet från App Store. I appbeskrivningen finns den senaste informationen för kompatibilitet.
 2. Starta Suunto-appen och aktivera Bluetooth om detta inte redan gjorts. Låt appen köras i förgrunden.
 3. Om du inte har ställt in din Suunto D5, gör det nu (se Komma igång).
 4. Klicka på klockikonen i det övre vänstra hörnet på skärmen och klicka på ”+”-ikonen för att lägga till en ny enhet.
 5. Välj dykdator från listan över hittade enheter, och klicka på PARKOPPLA.
 6. Skriv in lösenordet som visas på skärmen i din dykdator i fältet för parkoppling på din mobila enhet.
 7. Klicka på PARKOPPLA längst ner i fältet.

Så här parkopplar du enheten med Suunto-appen för Android:

 1. Ladda ner och installera Suunto-appen på din kompatibla Android-enhet från Google Play. I appbeskrivningen finns den senaste informationen för kompatibilitet.
 2. Starta Suunto-appen och aktivera Bluetooth om detta inte redan gjorts. Låt appen köras i förgrunden.
 3. Om du inte har ställt in din Suunto D5, gör det nu (se Komma igång).
 4. Klicka på klockikonen i det övre högra hörnet på skärmen.
 5. Välj din dykdator från listan över hittade enheter och klicka PARKOPPLA.
 6. Skriv in lösenordet som visas på skärmen i din dykdator i fältet för parkoppling på din mobila enhet.
 7. Klicka på PARKOPPLA längst ner i fältet.
OBS:

Du kan inte parkoppla någon enhet om flygplansläget är aktiverat. Inaktivera flygplansläget innan du parar ihop.

Synkronisering av loggar och inställningar

För att kunna synka loggar och inställningar måste du först installera Suunto-appen.

För att ladda ner loggar från din Suunto D5 och synka inställningar:

 1. Anslut Suunto D5 till din mobila enhet via Bluetooth.
 2. Starta Suunto-appen.
 3. Vänta tills synkroniseringen är klar.

Nya dykloggar visas i din aktivitetshistorik, sorterade efter datum och tid.

Innehållsförteckning