Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Flasktryck

Suunto D5 kan användas med totalt tre Suunto Tank POD-enheter för trådlös överföring av flasktryck.

Så här installerar och parkopplar du en Suunto Tank POD: Så här installerar och parkopplar du en Suunto Tank POD

I vyn Tank pressure (Flasktryck) visas skärmarna nedan.

I växelfönstret visas som standard det faktiska värdet i ett blått fält. Detta visas också med en blå pil i bågen. Den blå delen av bågen visar intervallet mellan värdet du ställde in för flasktryckslarmet och det faktiska flasktrycket:

Tank Pressure No alarm D5

I följande exempel har larmet för flasktryck ställts in på 100 bar. Flasktrycket är 75 bar, vilket visas i växelfönstret längst ned. När flasktryckslarmet aktiveras och värdet är mellan värdet du ställde in och 50 bar, visas flasktrycksvärdet i ett blått fält i växelfönstret. Intervallet visas också i gult i bågen:

Tank Pressure Alarm D5

När flasktrycket går under 50 bar (visas inom det röda området i bågen) visas det faktiska flasktrycket i ett rött fält i växelfönstret, och ett obligatoriskt larm sätts igång:

Tank Pressure red Alarm D5

Innehållsförteckning