Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Ställa in djupmeddelanden (endast fridykning)

Du kan definiera ett ytmeddelande och upp till fem olika djupmeddelanden för fridykning, t.ex. för att uppmana dig att starta fritt fall eller munfyllning. Varje meddelande har ett definierat djup och kan slås på eller stängas av.

I Free-läget, gå till Huvudmeny » Dykinställningar » NOTISER.

Menu freedive notify D5

Med den övre eller nedre knappen väljer du Yta, meddela eller Djupmeddelande 1, 2, 3, 4, eller 5.

Meddelanden är avaktiverade som standard. Så här definierar du djupmeddelanden:

  1. Aktivera meddelandena med den övre knappen.
  2. Välj larmtyp och djup för meddelandet genom att växla mellan fälten horisontellt med mittknappen. Du kan välja ljud, vibration eller båda för meddelandet.

    Menu freedive notify set D5

  3. Gå till fältet längst till höger med mittknappen för att ställa in djupet i meter.

OBS: Djupmeddelanden kan ställas in mellan 3 och 99 m. Som standard är

  • Djupmeddelande 1 ställs in till 3,0 m
  • Djupmeddelande 2 ställs in till 5,0 m
  • Djupmeddelande 3 ställs in till 10,0 m
  • Djupmeddelande 4 ställs in till 15,0 m
  • Djupmeddelande 5 ställs in till 20,0 m och visar djupmätarens maxvärde.

När du når aviseringsdjupet kommer larmet du valt (ljud, vibration eller båda) att varna dig.

Innehållsförteckning