Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Gasblandningar

Som förinställning har Suunto D5 endast en gas (luft). Du kan ändra O2-procenten och pO2-inställningar i Gaser-menyn. I Air/Nitrox-dykläget behöver du definiera gas(er) för att dekomressionsalgoritmen ska fungera korrekt.

Om du behöver mer än en gas, aktivera Flera gaser-alternativet i enhetens meny under Dykinställningar » Parametrar.

OBS:

När du har analyserat din gas ska du avrunda resultatet neråt när du för in det i Suunto D5. Om den analyserade gasen till exempel är 31,8 % syre ska sedan gasen definieras som 31%. Detta gör dekompressionsberäkningarna mer försiktiga.

Varning:

DYKDATORN GODTAR INTE DECIMALTAL FÖR SYRGASHALTEN. AVRUNDA INTE DECIMALTAL UPPÅT! Avrundning uppåt leder till att kvävehalterna underskattas, vilket påverkar dekompressionsberäkningarna negativt.

OBS:

Du kan anpassa det som syns i Gaser-menyn med Suunto-appen.

Innehållsförteckning