Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D5 Användarhandbok

Funktioner

Larm, varningar och meddelanden

Suunto D5 Har färgkodade alarm, varningar och meddelanden. De visas tydligt på skärmen med en ljudsignal (om toner är på). Larm är alltid röda. Varningar kan vara röda eller gula. Meddelanden är alltid gula.

Suunto D5 har vibrationslarm. Vibrationen kan aktiveras eller avaktiveras för dyklarm, meddelanden och varningar.

Larm är avgörande händelser som alltid kräver omedelbara åtgärder. När en larmsituation återgår till det normala, upphör larmet automatiskt.

AlarmFörklaring
p10-asc-warningUppstigningshastigheten överskrider säkerhetshastigheten på 10 m (33 ft) per minut med fem sekunder eller mer.
p10-ceiling-brokenDekompressionstaket har överskridits med 0,6 m (2 ft) under ett dekompressionsdyk. Gå omedelbart tillbaka under takdjupet och fortsätt uppstigningen på normalt sätt.
p10-high-pO2Syrepartialtrycket överskrider säkerhetsnivån (>1.6). Gå omedelbart upp eller ändra till en gas med lägre syreprocent.

Varningar uppmärksammar dig på händelser som kan påverka din hälsa och säkerhet om inte åtgärder vidtas. Kvittera varningen genom att trycka på valfri knapp.

VarningFörklaring
CNS 100%Centrala nervsystemets toxicitetsnivå på 100 %-gränsen
OTU 300Rekommenderad daglig gräns för enhet för syretolerans/enhet för syretoxicitet (OTU) har uppnåtts
DjupDjupet överskrider din gräns för djupalarm
DyktidDyktiden överskrider din gräns för dyktidsalarm
GastidGastiden är under gränsen för inställt gastidsalarm, eller så är flasktrycket under 35 bar (~510 psi), i så fall är gastiden noll.
Säkerhetsstopp brutetTaket för det frivilliga säkerhetsstoppet har brutits med mer än 0,6 m (2 ft)
Tanktryck50bar alarm d5

Flasktrycket understiger din gräns för flasktryckslarm.

Det finns ett inbyggt larm vid 50 bar som inte kan ändras. Utöver detta finns ett anpassningsbart alarm för flasktryck som du kan ställa in på vilket värde som helst, och din dykdator visar också ett alarm när det värdet och 50 bar (725 psi) har uppnåtts. Flasktrycket tvingas fram på skärmen och blir gult när ditt inställda värde nåtts, och sedan rött efter 50 bar (725 psi).

Meddelanden indikerar händelser som kräver förebyggande åtgärder. Kvittera meddelandet genom att trycka på valfri knapp.

MeddelandeFörklaring
CNS 80%Centrala nervsystemets toxicitetsnivå på 80 %-gränsen
OTU 250Cirka 80 % av rekommenderad daglig gräns för enhet för syretolerans/enhet för syretoxicitet (OTU) har uppnåtts
Byta gasNär du gör en uppstigning med flera gaser är det säkrast att växla till nästa tillgängliga gas för optimal dekompressionsprofil.
Låg batterinivåUngefär tre timmars dyktid kvar
Omladdning krävsUngefär två timmars batteritid kvar; laddning krävs före nästa dyk
Tank POD lågt batteriTank POD har lågt batteri, batteriet måste bytas

Innehållsförteckning