Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Använd

Öppna enhetsinformation

För att gå till Suunto EON Steel information:

  1. Håll mittknappen nedtryckt för att gå till huvudmenyn.
  2. Skrolla till Allmänna med den övre eller nedre knappen och tryck på mittknappen.
  3. Tryck på mittknappen för att gå till Om EON.
  4. Skrolla till EON-info, tryck på mittknappen för att välja. Där kan du kolla enhetens mjukvaruversion, serienummer, etc.
  5. Skrolla med den nedre knappen för att se all information.
  6. Håll mittknappen nedtryckt för att gå tillbaka och lämna menyn.

Innehållsförteckning