Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Användning av syreberikad nitrox vid dykning

Den här enheten kan användas med nitroxgaser (syreberikad luft eller oxy-nitrogen).

Varning:

Använd inte gasblandningar med nitrox om du inte har genomgått rätt utbildning för det. Du måste ha genomgått rätt utbildning för att dyka med nitrox och syre. Detta är ett krav för att använda denna typ av utrustning med syrehalt över 22 %.

Varning:

När du använder nitrox beror maxdjup och dyktid på hur mycket syre gasen innehåller.

Varning:

När du använder nitrox finns det en risk att föroreningar kan leda till en syreantändning.

Varning:

Användning av andningsbar luft enligt EN 12021 kan kontaminera dykutrustningen.

OBS:

För att minska risken för syreantändning ska tryckventilen (ventilerna) alltid öppnas långsamt.

Information om nitrox-dykning med Suunto Tank POD finns i Information om bestämmelser och säkerhet för Suunto Tank POD som medföljer Tank POD, samt på www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

Innehållsförteckning