Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Sommarrea på Suunto: upp till 60 % rabatt >

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Gasblandningar

Om nitrox- eller trimixdykläge valts, måste du definiera gasen(-erna) för att dekompressionsalgoritmen ska fungera korrekt. Du definierar gaserna under Gas(es) (Gas(er)). I nitroxläge kommer gasen att enbart bestå av syre (O2%). Trimixläge har helium (He%) tillgänglig och det finns även möjlighet att välja flera gaser.

OBS:

När du har analyserat din gas ska du avrunda resultatet nedåt när du skriver det för EON Steel. Om den analyserade gasen till exempel är 31,8 % syre ska sedan gasen definieras som 31%. Detta gör dekompressionsberäkningarna säkrare. Syreberäkningar (pO2, OTU, CNS%) blir också säkrare eftersom den syreprocent som används för dem är O2% + 1.

Varning:

DYKDATORN GODTAR INTE DECIMALTAL FÖR SYRGASHALTEN. AVRUNDA INTE DECIMALTAL UPPÅT! Avrundning uppåt leder till att kvävehalterna underskattas, vilket påverkar dekompressionsberäkningarna negativt.

OBS:

Du kan ändra vad som visas i menyn Gas(es) (Gas(er)). Se Anpassa dyklägen med DM5.

Det är viktigt att förstå hur menyn Gas(es) (Gas(er)) fungerar i trimixläget, där du kan använda flera gaser. I exemplet nedan har menyn tre gaser och tx18/45 har valts som aktiv gas. Även om endast en gas är aktiv beräknar dekompressionsalgoritmen uppstigningstid (under dyket) med användning av alla dessa tre gaser.

Så här väljer du en annan aktiv gas:

  1. I menyn Gas(es) (Gas(er)) trycker du på mittknappen för att visa gasalternativ.
  2. Bläddra med övre eller nedre knappen och markera Välj.
  3. Tryck på mittknappen igen för att bekräfta.

menu gases

Om du dyker med bara en gas ska du säkerställa att du bara har en gas i menyn Gas(es) (Gas(er)). Annars förväntar sig Suunto EON Steel att du använder alla gaser i listan och uppmanar dig att byta gas under dyket.

OBS:

När du väljer CCR-läget delas gasblandningar upp i gaser för rebreather och gaser för sportdykning. Se Dykning med rebreather.