Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Sommarrea på Suunto: upp till 60 % rabatt >

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Flasktryck

Din Suunto EON Steel kan användas med flera Suunto Tank POD:ar för trådlös överföring av flasktryck.

Så här installerar och parar du ihop en Suunto Tank POD:

  1. Installera Tank POD'en och öppna ventilen.

install TankPOD

  1. Vänta tills den gröna LED-lampan på Tank POD'en blinkar.
  2. Om din Suunto EON Steel är nedsläckt kan du trycka på valfri knapp för att aktivera den.
  3. Håll din Suunto EON Steel nära Tank POD'en så som visas.

pair TankPOD

  1. Efter några sekunder kommer det fram en meny på skärmen som visar Tank POD'ens serienummer, batteristatus och trycket i flaskan. Från menyn väljer du rätt gas för Tank POD'en i fråga.

gas TankPOD

Varning:

Batterinivån som visas när Tank POD'en kopplas ihop är endast en uppskattning. POD-batteriet kan laddas ur fortare än vad batterinivån indikerar.

OBS:

Vi rekommenderar att du byter Tank POD-batteriet efter 200 dyk eller två år.

Upprepa proceduren ovan för ytterligare Tank POD'ar och välj rätt gas för varje POD.

OBS:

Du kan inte koppla ihop en annan Tank POD om du inte har en andra gas som definieras i Suunto EON Steel.

Alternativt kan du välja vilken Tank POD du ska använda för varje gas genom att välja en Tank POD för gasen i fråga i menyn Gas(es) (Gas(er)). När du använder den här metoden ska du se till tankpåsen har aktiverats genom att se till det finns flasktrycksavläsning på skärmen och att det ligger inom räckhåll. I menyn är tankpåsen identifierad med serienumret tryckt på tankpåsen.

I dykets huvudvy visas bara ett flasktryck och motsvarar den aktiva gasen. När gasen ändras ändras också visat tanktryck på motsvarande sätt.

Varning:

Om flera dykare använder Tank POD:ar, ska du innan dyket alltid kontrollera att POD-numret på gasen du valt stämmer med serienumret på din POD.

TankPOD serialnumber

VARNING:

Lyft eller bär aldrig din dykflaska genom att hålla i den trådlösa sändaren eftersom locket då kan brytas av och orsaka att enheten svämmas över. Om din dykflaskar faller ner med sändaren ansluten till regulatorns förstasteg, ska du kontrollera att sändaren inte skadats innan du dyker med den.

TIPS:

För att spara batteriet ska du tömma trycket från regulator/Tank POD:en när du inte dyker.