Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Flasktryck

Din Suunto EON Steel kan användas med totalt tjugo (20) gaser, som vardera har anslutning till Suunto Tank POD för trådlös trycköverföring.

För att installera och parkoppla en Suunto Tank POD, se Så här installerar och parkopplar du en Suunto Tank POD.

I vyn Tank pressure (Flasktryck) visas skärmarna nedan.

I följande exempel har larmet för flasktryck ställts in på 100 bar. Flasktrycket är 75 bar, vilket indikeras i fönsterfliken längst ner till höger.

Flasktrycket visas i gult när det är över 50 bar (720 psi) och under värdet för flasktrycksalarm som ställts in av användaren:

steel-tankp-75bar

När flasktrycket sjunker till under 50 bar (720 psi) visas det aktuella flasktrycket i rött i fönsterfliken och ett obligatoriskt alarm startar:

steel-tankp-45bar 2

Innehållsförteckning