Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Ladda batteri

Ladda Suunto EON Steel med den medföljande USB-kabeln. Ladda enheten via en USB-port på 5 V DC och minst 0,8 A som strömkälla. Om batteristyrkan är väldigt låg släcks skärmen tills batterinivån når en adekvat laddningsnivå. När batteristyrkan är så låg att enheten inte kan sättas igång blinkar ett rött ljus intill skärmen. Blinkandet stoppas när batteriet har laddats så pass mycket att enheten kan startas. Om de röda LED-stoppen blinkar när skärmen fortfarande är av så avbryts laddningen. Ta ut laddningskabeln och koppla in den igen för att fortsätta ladda.

När enheten är på och batteriet laddas blir batterisymbolen i det övre vänstra hörnet grön.

Varning:

Enheten får endast laddas med hjälp av USB-adaptrar som uppfyller kraven i standarden IEC 62368-1 och har en maximal uteffekt på 5 V. Adaptrar som inte uppfyller kraven utgör en brandrisk och en risk för personskador, och kan skada Suunto-enheten.

VARNING:

ANVÄND INTE USB-kabeln när Suunto EON Steel är våt. Det kan orsaka elektriska fel. Se till att kabelkontakten och området kring kontaktstiften på enheten är torra.

VARNING:

Låt INTE kontaktstiften i USB-kabeln komma i kontakt med någon ledande yta. Detta kan kortsluta kabeln och göra den oanvändbar.

Laddningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler och måste till slut bytas ut. Batteriet ska endast bytas av auktoriserat Suunto servicecenter.

Innehållsförteckning