Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Sommarrea på Suunto: upp till 60 % rabatt >

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Ladda batteri

Ladda Suunto EON Steel med medföljande USB-kabel. Om batteriet är mycket lågt förblir displayen mörk under laddning tills batteriet nått tillräcklig laddningsnivå. En röd LED-lampa bredvid displayen blinkar när enheten laddas.

VARNING:

Använd INTE USB-kabeln när Suunto EON Steel är blöt. Det kan orsaka ett elektriskt fel. Se till att kabelkontakten och området kring kontaktstiften på enheten är torra. Om du använder ett skyddsfodral tar du bort det från området kring kontaktstiften för att torka bort eventuella vattendroppar.

OBS:

När dykdatorn är inkopplad kan du uppleva en stickande känsla vid beröring av ett metalliskt datorhölje och Suunto EON Steel. Detta orsakas av att en mindre elektrisk ström skapas när eluttaget till datorn inte är jordat.

VARNING:

Låt INTE kontaktstiften i USB-kabeln komma i kontakt med någon ledande yta. Detta kan kortsluta kabeln och göra den oanvändbar.

Laddningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler och måste till slut bytas ut. Batteriet ska endast bytas av auktoriserat Suunto servicecenter.