Suunto EON Steel - Funktioner - Säkerhetsstopp och djupstopp

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Säkerhetsstopp och djupstopp

Säkerhetsstopp och djupstopp

En tre (3) minuters säkerhetsstopp rekommenderas alltid för varje dyk över 10 meter.

Tiden för ett säkerhetsstopp beräknas när du är mellan 2,4 och 6 m. Detta presenteras med upp-/nedpilarna framför stoppdjupet. Tiden för säkerhetsstopp visas i minuter och sekunder. Tiden får överstiga tre (3) minuter om du stiger för snabbt under dyket.

safetyStop noDeco

Djupstopp aktiveras när du dyker djupare än 20 m (65,6 ft). Djupstopp presenteras som säkerhetsstopp. Du är i djupstoppsområdet när djupstoppsdjupet har upp-/nerpilarna framför sig och djupstoppstiden pågår.

deepstop noDeco

OBS:

Av säkerhetsskäl kan du inte inaktivera djupstopp om helium (trimix-gasblandningar) är aktiverat för det dykläge som används.