Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Säkerhetsstopp och djupstopp

Tak för djupstopp och säkerhetsstopp är alltid på konstant djup när du befinner dig vid stoppet. Tider för säkerhetsstopp och djupstopp räknas ner i minuter och sekunder.

Säkerhetsstopp

Det finns två typer av säkerhetsstopp: frivilliga och obligatoriska. Säkerhetsstopp är obligatoriska om uppstigningshastigheten överskreds under dyket. Obligatoriska säkerhetsstopp visas i rött, medan frivilliga säkerhetsstopp indikeras i gult.

Ett tre (3) minuter långt säkerhetsstopp rekommenderas alltid för varje dyk över 10 meter (33 ft).

Tiden för ett säkerhetsstopp beräknas när du är mellan 2,4 och 6 m (7,9 och 19,6 ft). Detta visas med upp-/nedpilarna till vänster om värdet för stoppdjupet. Tiden för säkerhetsstopp visas i minuter och sekunder. Tiden får överstiga tre (3) minuter om du stiger för snabbt under dyket. Om överträdelser sker flera gånger blir den tillagda stopptiden längre. Säkerhetsstopp kan ställas in på tre (3), fyra (4) eller fem (5) minuter.

Frivilliga säkerhetsstopp visas i gult:

safetyStop noDeco

Obligatoriska säkerhetsstopp visas i rött:

mandatory safety stop steel

Djupstopp

Djupstopp aktiveras endast när du dyker djupare än 20 m (66 ft). Under uppstigning aktiveras djupstopp när du är halvvägs upp från ditt maxdjup. Djupstopp presenteras som säkerhetsstopp. Du är i djupstoppsområdet när djupstoppsdjupet har upp-/nerpilarna framför sig och djupstoppstiden pågår. Djupstoppsfönstret är +/- 1,5 m (4,9 ft). Beräkningen börjar vid måldjupet för djupstoppet plus 0,5 m (1,6 ft). Beräkningen avslutas -3 m (-9,8 ft) från djupstoppsdjupet.

Det kan finnas flera djupstopp under uppstigningen. Om du till exempel dyker till 42 m (137,8 ft), uppmanas du till det första djupstoppet vid 21 m (68,9 ft) och det andra vid 10,5 m (34,4 ft). Det andra djupstoppet är två minuter långt.

I följande exempel dyker dykaren ner till ett maxdjup på 30,4 m (99,7 ft) och har ett djupstopp vid 15,2 m (49,9 ft):

deepstop dive steel

Under 20,0 m (66 ft) aktiveras djupstopp. När dykaren i det här fallet stiger uppåt är ett djupstopp nödvändigt halvvägs från maxdjupet, det vill säga vid 15,2 m (49,9 ft).

Om djupstoppet är vid 15,2 m (49,9 ft), startar beräkningen vid 15,7 m (51,5 ft) och avslutas vid 12,2 m (40 ft). Djupstoppsfönstret är +/- 1,5 m (4,9 ft). När dykaren är inom fönstret anges detta med två vita pilar som pekar mot varandra på skärmen.

När dykaren stiger upp över taket för djupstoppsfönstret – i det här fallet över 14,2 m (46,6 ft) – signalerar en nedåtpekande gul pil att djupet inte är optimalt. Dykaren rekommenderas att gå ner. Måldjupet för djupstoppsvärdet blir också gult.

Om dykaren fortsätter att stiga upp efter 0,5 m (1,6 ft), uppmanas dykaren genom en nedåtpekande röd pil och ett larm att omedelbart gå ned. Beräkningen för djupstoppet fortsätter under ytterligare 1,5 m (4,9 ft) upp, men avslutas efter det. I exemplet ovan avslutas det vid 12,2 m (40.0 ft).

OBS:

Av säkerhetsskäl kan du inte inaktivera djupstopp om helium (trimix-gasblandningar) är aktiverat för det dykläge som används. När helium inte används kan djupstopp aktiveras och avaktiveras. Det rekommenderas dock att du aktiverar djupstopp för alla dyk. Om djupstopp är aktiverat men ignoreras under ett dyk kommer det att påverka nästa dyk (som kommer att använda en mer konservativ beräkning).

Innehållsförteckning