Suunto EON Steel - Funktioner - Dyklägen

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Dyklägen

Suunto EON Steel har fyra olika dyklägen som standard: Luft/nitrox, trimix, CCR och Gauge (bottentimer). Välj tillämpligt läge för ditt dyk under Dive settings (Dykinställningar)/Mode(Läge).

OBS:

Dykläget luft/nitrox är ett dykläge för endast en gas. Menyn Gas(es) (Gas(er)) tillåter dig inte att lägga till mer än en gas i detta läge. Detta kan emellertid ändras genom anpassning. Se Anpassa dyklägen med DM5.

OBS:

Luft/nitrox-läget visas som standard i grafisk stil och alla de andra i klassisk visuell stil. Du kan ändra detta och andra inställningar samt skapa extra dyklägen med Suunto DM5. Se Anpassa dyklägen med DM5.

Lägena luft/nitrox, trimix och CCR är avsedda för dykning med dekompressionsinformation, till exempel ingen dekompressionsstopptid eller dekompressionstak/uppstigningstid.

Som standard används dekompressionsalgoritmen Suunto Fused™ RGBM i Suunto EON Steel. Mer information om algoritmen finns i Suunto Fused RGBM.

Gauge är ett bottentimerläge och har således ingen dekompressionsinformation eller beräkning.

OBS:

Efter dykning i Gauge-läge är dekompressionsberäkningen låst i 48 timmar. Om du dyker i lägena luft/nitrox, trimix eller CCR under den tiden kommer inte dekompressionberäkningen finnas tillgänglig och ERROR (ERROR) visas i informationsfältet för dekrompression.