Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Dyklägen

Som förinställningar har Suunto EON Steel fyra dyklägen: Air/Nitrox, Trimix, CCR och Gauge (bottentidsmätare). Välj lämpligt läge för ditt dyk under Dykinställningar (Dykinställningar) »Läge (Dykläge).

dive modes eon steel

OBS:

Suunto EON Steel Visar alla dina dyklägen på engelska. Du kan ändra namnen på dyklägena i Suunto-appen.

OBS:

Air/Nitrox Läget är förinställd som grafisk stil och alla de andra i en klassisk visuell stil. Du kan ändra detta och andra inställningar samt skapa extra dyklägen med hjälp av Suunto-appen.

I Suunto-appen kan du skapa nya eller ändra dyklägen som redan finns, ändra skärmlayouter, ändra helium och multigasinställningar samt ändra typ av dyk (OC/CC).

Dekompressionsalgoritmen som används i Suunto EON Steel är Suunto Fused™ RGBM 2. För mer information om algoritmen, se Dekompressionsalgoritm.

Läget Air/Nitrox

Läget Air/Nitrox är förinställt för att dyka med vanlig luft och gasblandningar som är berikade med syrgas.

Att dyka med nitroxgasblandningar gör att du kan öka bottentider och minska risken för dekompressionssjuka. Suunto EON Steel ger dig information så du kan anpassa ditt dyk och hålla dig inom säkra gränser.

När du dyker med nitroxgasblandningar måste både procent av syre i din flaska och gränsen för syrepartialtrycket föras in i Suunto EON Steel. Detta säkerställer korrekta beräkningar av kväve och syre och korrekt maximalt operativt dykdjup (MOD), vilka baseras på de värden du anger. Den förinställda procentandelen för syrgas (O2%) är 21 % (luft) och partialtrycket för syre (pO2) är 1,6 bar (23 psi).

OBS:

När du dyker med en nitroxgasblandning rekommenderar Suunto att du ändrar syrepartialtrycket till 1,4 bar (20 psi).

Air/Nitrox Läget har två standardvyer:

 • No deco (dyktid utan dekompressionsstopp)

  no deco steel

 • Kompass

  compass steel

När du anpassat i Suunto-appen, finns två andra vyer tillgängliga:

 • Flasktryck – mer information om vad som visas på skärmen hittar du i Flasktryck.

  TankPressView

 • Timer

  airnitrox timer view steel

OBS:

Air/Nitrox dykläge har en aktiv gas som standard. Du kan justera den här gasen i enhetsmenyn där O2-procent och pO2-värdet kan ändras. För att kunna dyka med fler än en gas måste du aktivera dykning med flera gaser under Dykinställningar » Parametrar » Flera gaser. Efter detta steg kan du lägga till ytterligare gaser i menyn Gaser. Inställningar för gas kan även anpassas i Suunto-appen.

Trimix-läget

Trimix-dykläge är för dyk med andningsgas med syre, nitrogen och helium. När helium har lagts till kan du skapa gasblandningar som är optimala för ditt dyk.

Trimix-läget är vanligtvis för djupa dyk med utökad dyktid.

Trimix har två förinställda vyer:

 • No deco (dyktid utan dekompressionsstopp)

  trimix nodeco view

 • Kompass

  trimix compass view

När den anpassats med Suunto-appen finns ytterligare två vyer tillgängliga:

 • Flasktryck – mer information om vad som visas på skärmen hittar du i Flasktryck.

 • Timer

OBS:

I Trimix-läget har Suunto EON Steel automatiskt alternativet för multigas på.

OBS:

Vid dykning med helium aktiverat är djupstopp som standard aktiverat och kan inte avaktiveras.

CCR-läge

CCR är ett dykläge för reebreather-dykning.

När du väljer läget CCR har enheten två olika gasmenyer: CC-gaser (gaser sluten krets) och OC-gaser (gaser öppen krets). Mer information om dykning i läget CCR finns i Dykning med rebreather.

CCR har två förinställda vyer:

 • No deco (dyktid utan dekompressionsstopp)

  ccr nodeco steel

 • Kompass

  ccr compass steel

När den anpassats med Suunto-appen finns ytterligare två vyer tillgängliga:

 • Flasktryck – mer information om vad som visas på skärmen hittar du i Flasktryck.

 • Timer

OBS:

Vid dykning med helium aktiverat är djupstopp som standard aktiverat och kan inte avaktiveras.

Gauge-läge (mätare)

Använd Suunto EON Steel som en bottentidsmätare med Gauge.

Gauge-läget är endast en bottentidsmätare. Det använder ingen dekompressionsalgoritm och inkluderar därför inte dekompressionsinformation eller beräkningar.

Gauge har två förinställda vyer:

 • Timer

  gauge default view

 • Kompass

  Gauge compass eon

När du har anpassat Suunto-appen kan du få en tredje tillgänglig vy:

 • Flasktryck - För mer information om vad som visas på skärmen, se Flasktryck.
OBS:

Efter dykning i läget Gauge är dekompressionsberäkningen låst i 48 timmar. Om du under den här tiden dyker igen i lägena Air/Nitrox, Trimix eller CCR kommer dykalgoritmen och dekompressionsberäkningarna inte att finnas tillgängliga, och Låst visas på skärmen.

OBS:

Låst Tiden återgår till 48 timmar om du startar ett nytt dyk medan enheten är låst.

Innehållsförteckning