Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Display – lägen, vyer och tillstånd

Din Suunto EON Steel har tre knappar som har olika funktioner i olika vyer. Långa eller korta tryckningar tar dig till olika funktioner.

Button logic Steel

Som standard har Suunto EON Steel fyra huvudsakliga dyklägen: Air/Nitrox, Trimix, CCR och Gauge.

Tryck och håll mittknappen nedtryckt för att gå till Huvudmeny och välj lämpligt läge för ditt dyk under Dykinställningar » Läge.

Suunto EON Steel startar automatiskt om för att ändra läge.

Suunto EON Steel har två huvudsakliga vyer: Tid/ingen dekompression och kompass. Ändra huvudvyn genom att trycka på mittknappen. Flera vyer kan finnas tillgängliga genom anpassningar i Suunto-appen.

Mer detaljerad information om vilka vyer som finns tillgängliga i olika dyklägen hittar du i Dyklägen.

Suunto EON Steel växlar automatiskt mellan ytläge och dykläge. Om du överskrider 1,2 m (4 ft) under vattennivån och vattenkontakten är igång, aktiveras dykstatusen.

När skärmen för flasktryck används visas följande information:

TankPressView

  • Nuvarande djup är 19,0 m
  • Aktiv gas är nitrox 32 %
  • Dyktid är 22 minuter
  • Återstående flasktryck är 120 bar
  • Tiden för ingen dekompression är 50 minuter
  • Säkerhetsstopp kommer vid 3,0 meter
  • 21 timmar av dyktiden återstår innan laddning krävs
  • Temperaturen är 20°C

Växelfönstret i det nedre högra hörnet kan innehålla olika typer av information som kan ändras genom att snabbt trycka på den nedre knappen.

Innehållsförteckning