Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Viloläge och djupt viloläge

Viloläge och djupt viloläge är två funktioner avsedda att förlänga batteritiden. Standby är en justerbar inställning som stänger av skärmen efter en viss tid för att spara batteri om Suunto EON Steel inte används.

Så här justerar du tid för viloläge:

  1. Håll ner mittknappen för att gå till menyn.
  2. Bläddra till Allmänna » Enhetsinställningar » Standby-läge.
  3. Tryck på mittknappen för att gå till Standby.
  4. Skrolla upp/ner för att välja standbytid i minuter.
  5. Tryck på mittknappen för att spara och gå tillbaka till menyn Enhetsinställningar.
  6. Håll mittknappen nedtryckt för att lämna.

Djupt viloläge

Djupt viloläge är en funktion som förlänger batteritiden när Suunto EON Steel inte har använts under en viss tid. Djupt viloläge aktiveras två dagar efter att

  • du har inte tryckt på någon knapp
  • dykberäkningar har avslutats.

Suunto EON Steel vaknar när den ansluts till en PC/laddare, när du trycker på en knapp eller när vattenkontakten blir våt.

Innehållsförteckning