Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Viloläge och djupt viloläge

Viloläge och djupt viloläge

Viloläge och djupt viloläge är två funktioner avsedda att förlänga batteritiden. Viloläge är ett justerbart läge som stänger av skärmen när Suunto EON Steel inte har använts under en viss tid.

Så här justerar du tid för viloläge:

  1. Håll mittknappen nedtryckt för att öppna menyn.
  2. Bläddra till Allmänna » Enhetsinställningar » Standby-läge .
  3. Tryck på mittknappen för att öppna Viloläge.
  4. Skrolla upp/ner för att välja önskad tid för viloläge i minuter.
  5. Tryck på mittknappen för att spara ändringarna och återgå till menyn Enhetsinställningar.
  6. Håll mittknappen intryckt för att avsluta.

Djupt viloläge

Djupt viloläge är en funktion som förlänger batteritiden när Suunto EON Steel inte har använts under en viss tid. Djupt viloläge aktiveras två dagar efter att:

  • du inte har tryckt på några knappar
  • Suunto EON Steel har anslutits till en dator/laddare
  • Dykberäkningen har avslutats

Suunto EON Steel aktiveras när den ansluts till en dator/laddare, när du trycker på en knapp eller när vattenkontakten blir blöt.