Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Yt- och flygförbudstiden

Yt- och flygförbudstiden

Efter ett dyk visar Suunto EON Steel yttiden sedan föregående dyk och en nedräkningstid för rekommenderad flygförbudstid. Under flygförbudstiden ska flygning eller resa till högre höjd undvikas.

Surf NoFly

Flygförbudstiden är alltid minst 12 timmar och lika med kväveutvädringstiden när den är mer än 12 timmar. För kväveutvädringstider som är kortare än 70 minuter visas ingen flygförbudstid.

Om dekompression tas bort under ett dyk så att Suunto EON Steel går in i ett permanent felläge (se Algoritmlås), är flygförbudstiden alltid 48 timmar.. Likaså om dyk sker i mätarläge (bottom timer) är flygförbudstiden 48 timmar.

Varning:

DU TILLRÅDS ATT ALLTID UNDVIKA FLYGNING NÄR DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN FÖR ATT KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRBUDSTID FÖRE FLYGNING! Att flyga eller stiga till högre höjd inom flygförbudstiden kan kraftigt öka risken för DCS. Gå igenom rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det finns ingen regel för flygning efter dykning som garanterat förhindrar tryckfallssjuka helt.