Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Yt- och flygförbudstid

Efter ett dyk visar Suunto EON Steel yttid sedan föregående dyk och nedräkning för rekommenderad flygförbudstid. Under flygförbudstiden ska du undvika att flyga eller resa till högre höjd.

Surf NoFly

Flygförbudstiden är den kortaste yttiden efter ett dyk som du rekommenderas vänta innan du reser med flyg. Det är alltid minst 12 timmar. För kväveutvädringstider kortare än 75 minuter visas inte flygförbudstiden. Maximal flygförbudstid är 72 timmar.

Om man hoppar över dekompression under ett dyk och dykalgoritmen är låst i 48 timmar (se Algoritmlås), är flygförbudstiden alltid 48 timmar. Likaså om dyk sker i Gauge-läge (bottentimer) är flygförbudstiden 48 timmar.

Med Suunto Fused™ RGBM 2, påverkar personliga inställningar för parametrar (-2, -1, 0, +1, +2) flygförbudstiden. Ju mer konservativa inställningar du har, desto längre blir värdena för flygförbudstid. Ju mer aggressiva inställningar du har, desto kortare blir flygförbudstiden.

När flygförbudstiden som beräknats av din Suunto EON Steel med Suunto Fused™ RGBM 2 har slutat, kan du flyga med ett vanligt flygplan med tryckkabin som går upp till 3000 m.

Varning:

DU TILLRÅDS ATT ALLTID UNDVIKA FLYGNING NÄR DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN FÖR ATT KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRBUDSTID FÖRE FLYGNING! Att flyga eller stiga till högre höjd inom flygförbudstiden kan kraftigt öka risken för DCS. Gå igenom rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det finns ingen regel för flygning efter dykning som garanterat förhindrar tryckfallssjuka helt.

Innehållsförteckning