Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Sommarrea på Suunto: upp till 60 % rabatt >

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Uppstigningshastighet

Uppstigningshastighet

Under ett dyk visar stapeln till vänster uppstigningshastigheten. En streck på stapeln motsvarar 2 m per minut.

Stapeln är också färgkodad

  • Grönt innebär att uppstigningshastigheten är ok: mindre än 8 m per minut
  • Gult innebär att uppstigningshastigheten är måttligt hög: 8-10 m per minut
  • Rött innebär att uppstigningshastigheten är för hög: över 10 meter per minut

AscSpeed

Om högsta tillåtna uppstigningshastighet överskrids under fem sekunder, genereras ett larm. Överträdelse av uppstigningshastigheten resulterar i längre säkerhetsstopp.

Varning:

ÖVERSKRID INTE DEN MAXIMALA UPPSTIGNINGSHASTIGHETEN! Snabba uppstigningar ökar risken för skador. Efter att ha överskridit högsta rekommenderade uppstigningshastighet ska du ska alltid göra obligatoriska och rekommenderade säkerhetsstopp. Om du inte gör detta obligatoriska säkerhetsstopp kommer dekompressionsmodellen att straffa dina efterföljande dyk.