Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Gastid

Gastid avser kvarvarande luft (gas) med aktuell gasblandning i minuter. Tiden baseras på flasktrycksvärde och aktuell andningsfrekvens.

Gastiden beror också i stor utsträckning på aktuellt djup. Om alla andra faktorer (andningsfrekvens, flasktryck och flaskstorlek) är samma, påverkas gastiden av djupet på följande sätt:

  • På 10 m (33 ft, omgivande tryck 2 bar) är gastiden 40 minuter.
  • På 30 m (99 ft, omgivande tryck 4 bar) är gastiden 20 minuter.
  • På 70 m (230 ft, omgivande tryck 8 bar) är gastiden 10 minuter.

Information om gastid visas som standard i dyklägena Air/Nitrox och Trimix. Om du inte har parkopplat en Suunto Tank POD visas n/a i fältet för gastid. Om du har parkopplat en POD-enhet och inga data tas emot, visas – i fältet. Detta kan bero på att Tank POD-enheten är utom räckhåll, att flaskan är stängd eller att POD:ens batterinivå är låg.

gas-time steel

OBS:

Ange flaskstorleken i menyn Gaser för att gasförbrukningen och gastidsberäkningarna ska bli rätt.

OBS:

Gastidens värde visar noll och blir röd om flasktrycket går under 35 bar (500 psi).

Innehållsförteckning