Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Syreberäkningar

Under ett dyk beräknar Suunto EON Steel syrets partialtryck (pO2), det centrala nervsystemets toxicitet (CNS%) och lungsyretoxicitet, baserat på OTU (enheter för syretoxicitet). Syreberäkningarna är baserade på för närvarande accepterade tabeller för exponeringstidsgränser och principer.

I dykläget Air/Nitrox visas som standard inte CNS%- och OTU-värden förrän de når 80 % av sina rekommenderade gränsvärden. När endera värdet når 80 % meddelar EON Steel dig och värdet blir kvar i vyn. I läget Trimix visas som standard CNS%- och OTU-värden på skärmen som rullningsbar information.

OBS:

Det går att anpassa vyerna så att de alltid visar CNS% och OTU.

Innehållsförteckning