Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1 000,00 kr | 15 DAGARS ÖPPET KÖP | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Syrgasberäkningar

Syrgasberäkningar

Under ett dyk beräknar Suunto EON Steel syrets partialtryck (pO2), toxicitet i centrala nervsystemet (CNS%) och luftvägsbaserad syrgasförgiftning beräknad mot OTU (daglig tillåten syrgasdos). Syreberäkningarna är baserade på för närvarande accepterade tabeller för tidsgränser och principer.

Som standard i luft-/nitrox dykläge visas inte CNS%- och OTU- värden förrän de når 80 % av sina rekommenderade gränsvärden. När endera värdet når 80 % meddelar EON Steel dig och värdet blir kvar i vyn. I standard trimixläge visas CNS%- och OTU-värden i fältet i det nedre högra hörnet som bläddringsbar information.

OBS:

Det går att anpassa vyerna så att de alltid visar CNS% och OTU.