Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Höstrea: Upp till 40% rabatt på sportklockor! Köp nu

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Syreberäkningar

Under ett dyk beräknar Suunto EON Steel syrets partialtryck (pO2), det centrala nervsystemets toxicitet (CNS%) och lungsyretoxicitet, baserat på OTU (enheter för syretoxicitet). Syreberäkningarna är baserade på för närvarande accepterade tabeller för exponeringstidsgränser och principer.

I dykläget Air/Nitrox visas som standard inte CNS%- och OTU-värden förrän de når 80 % av sina rekommenderade gränsvärden. När endera värdet når 80 % meddelar EON Steel dig och värdet blir kvar i vyn. I läget Trimix visas som standard CNS%- och OTU-värden på skärmen som rullningsbar information.

OBS:

Det går att anpassa vyerna så att de alltid visar CNS% och OTU.

Innehållsförteckning